قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس ساری و تخفیف در ترمینال بندرانزلی

ترابربی تا انزلی

بندرانزلی -> سارئ

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/10/26 ساعت 21:00

اتوکار: ولووبی ۷

8 صندلی خالی

450,000 ریال

ترابربی تا انزلی

بندرانزلی -> سارئ

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/10/26 ساعت 23:00

اتوکار: ولووبی ۷

14 صندلی خالی

450,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت