قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال بندرانزلی

عدل سفر انزلی

بندرانزلی -> مهاباد (آذربایجان غربی )

شهرهای بین راهی

تبریز

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 18:30

اتوکار: اسکانیامارال وی.ای.پی
09116118021صاحبکار

13 صندلی خالی

750,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران انزلی

بندرانزلی -> مهاباد (آذربایجان غربی )

شهرهای بین راهی

تبریز

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 19:00

اتوکار: ولوو بی۹(وی ای پی)

9 صندلی خالی

750,000 ریال

ترابربی تا انزلی

بندرانزلی -> ارومیه

شهرهای بین راهی

اردبیل, تبریز

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 20:00

اتوکار: ولوو بی۹ ۲۵ نفره تخت شو

0 صندلی خالی

750,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران انزلی

بندرانزلی -> تبریز

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 20:00

اتوکار: بنز۵۰۰

9 صندلی خالی

750,000 ریال

ترابربی تا انزلی

بندرانزلی -> تبریز

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 23:30

اتوکار: ولوو بی۹ ۲۵ نفره تخت شو

6 صندلی خالی

750,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت