قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال بندرانزلی

شرکت همسفر چابکسواران انزلی

بندرانزلی -> گرگان

شهرهای بین راهی

سارئ

جمعه

1399/04/13 ساعت 07:30

اتوکار: مارال(وی.ای.پی)
01344424888

9 صندلی خالی

750,000 ریال

ترابربی تا انزلی

بندرانزلی -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

گرگان

جمعه

1399/04/13 ساعت 13:00

اتوکار: اسکانیا ۲۵ نفره تخت شو
01344432080

6 صندلی خالی

830,000 ریال

ترابربی تا انزلی

بندرانزلی -> گرگان

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/04/13 ساعت 20:00

اتوکار: ولووبی ۷

8 صندلی خالی

480,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت