قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال بندرانزلی

ترابربی تا انزلی

بندرانزلی -> گرگان

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/07/05 ساعت 20:00

اتوکار: اسکانیا ۲۵ نفره تخت شو

4 صندلی خالی

775,000 ریال

ترابربی تا انزلی

بندرانزلی -> گرگان

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/07/05 ساعت 20:45

اتوکار: ولووبی ۷

40 صندلی خالی

480,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت