قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال بندرانزلی

شرکت همسفر چابکسواران انزلی

بندرانزلی -> گرگان

شهرهای بین راهی

سارئ

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 07:00

اتوکار: مارال(وی.ای.پی)

8 صندلی خالی

640,000 ریال

ترابربی تا انزلی

بندرانزلی -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

گرگان

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 13:00

اتوکار: اسکانیا ۲۵ نفره تخت شو
01344432080

12 صندلی خالی

690,000 ریال

ترابربی تا انزلی

بندرانزلی -> گرگان

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 20:00

اتوکار: ولووبی ۷

8 صندلی خالی

400,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت