قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال آستانه اشرفیه

تعاونی7 عدل آستانه اشرفیه

آستانه اشرفیه -> قرچک

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/04/13 ساعت 09:30

اتوکار: classicus 2+1
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، 01342127065

25 صندلی خالی

500,000 ریال

تعاونی7 عدل آستانه اشرفیه

آستانه اشرفیه -> قرچک

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/04/13 ساعت 21:30

اتوکار: classicus 2+1
امکانات سرویس: سیستم تهویه مطبوع، 01342127065

0 صندلی خالی

500,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت