قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال رودسر

شرکت ترابربیتا رودسر- تعاونی 15- شفیعی نسب

رودسر -> قم

شهرهای بین راهی

تهران

شنبه

1399/07/05 ساعت 07:45

اتوکار: اسکانیا وی آی پی ۳۲ نفره
با توقف در پایانه رشت

1 صندلی خالی

610,000 ریال

شرکت ترابربیتا رودسر- تعاونی 15- شفیعی نسب

رودسر -> قم

شهرهای بین راهی

تهران

شنبه

1399/07/05 ساعت 17:00

اتوکار: اسکانیا وی آی پی ۳۲ نفره
با توقف در پایانه رشت

6 صندلی خالی

610,000 ریال

رویال سفر ایرانیان رودسر احمدی

رودسر -> مرکزی قم

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/07/05 ساعت 17:15

اتوکار: Scania classicus 2+1

25 صندلی خالی

610,000 ریال

رویال سفر ایرانیان رودسر احمدی

رودسر -> مرکزی قم

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/07/05 ساعت 18:45

اتوکار: Scania VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع

25 صندلی خالی

730,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت