قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال رودسر

شرکت ترابربیتا رودسر- تعاونی 15- شفیعی نسب

رودسر -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

گرگان, سارئ

شنبه

1399/07/05 ساعت 14:30

اتوکار: ایلیارد ۴۰ نفره
رودسر،گسکرمحله،پایانه مسافربری،غرفه 2

12 صندلی خالی

840,000 ریال

رویال سفر ایرانیان رودسر احمدی

رودسر -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/07/05 ساعت 14:30

اتوکار: Renauit classicus 2+2

25 صندلی خالی

840,000 ریال

شرکت ترابربیتا رودسر- تعاونی 15- شفیعی نسب

رودسر -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

گرگان

شنبه

1399/07/05 ساعت 17:00

اتوکار: بی ۹ وی آی پی(تخت شو)
رودسر،گسکرمحله،پایانه مسافربری،غرفه 2

6 صندلی خالی

1,520,000 ریال

رویال سفر ایرانیان رودسر احمدی

رودسر -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/07/05 ساعت 17:00

اتوکار: Volvo B9R VIP 2+1

3 صندلی خالی

1,520,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت