قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال رودسر

شرکت گیلان پیمان رودسر- شفیعی نسب

رودسر -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 14:30

اتوکار: ایلیارد ۴۰ نفره
رودسر،گسکرمحله،پایانه مسافربری،غرفه 2

12 صندلی خالی

700,000 ریال

شرکت رویال سفر ایرانیان رودسر-احمدی

رودسر -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 14:30

اتوکار: ایلیاد۴۰

8 صندلی خالی

700,000 ریال

شرکت گیلان پیمان رودسر- شفیعی نسب

رودسر -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 16:30

اتوکار: بی ۹ وی آی پی ۲۵ نفره
رودسر،گسکرمحله،پایانه مسافربری،غرفه 2

3 صندلی خالی

1,270,000 ریال

شرکت رویال سفر ایرانیان رودسر-احمدی

رودسر -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 16:30

اتوکار: ولووبی ۹ - ۲۵ نفره تخت شو

5 صندلی خالی

1,270,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت