قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تهران و تخفیف در ترمینال کلاچای

رویال سفر ایرانیان کلاچای

کلاچای -> پایانه بیهقی

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/10/28 ساعت 22:00

اتوکار: Renauit Elyad3 VIP 2+1
بارعایت فاصله اجتماعی به همراه ماسک وپدالکل

0 صندلی خالی

760,000 ریال

پیک صبا تعاونی 17

کلاچای -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/10/28 ساعت 22:30

اتوکار: classicus 2+2
بارعایت فاصله اجتماعی به همراه ماسک وپدالکل

0 صندلی خالی

460,000 ریال

تعاونی 1 ایران پیما

کلاچای -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/10/28 ساعت 23:00

اتوکار: VIP 2+1
بارعایت فاصله اجتماعی به همراه ماسک وپدالکل

0 صندلی خالی

760,000 ریال

      تاریخ حرکت