قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال هشتپر

شماره7 عدل تالش نصرتی

هشتپر -> اصفهان

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 18:30

اتوکار: اسکانیا وی ای پی تخت شو

6 صندلی خالی

750,000 ریال

شماره7 عدل تالش نصرتی

هشتپر -> اصفهان

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 19:00

اتوکار: اسکانیا وی ای پی تخت شو

3 صندلی خالی

750,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت