قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال ارومیه

تعاونی 7 عدل

ارومیه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/03/13 ساعت 11:15

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
مانیتوراختصاصی بااینترنت وپذیرایی طول مسیر(هاشمی)

24 صندلی خالی

1,000,000 ریال

گیتی پیما ارومیه

ارومیه -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

تهران

سه شنبه

1399/03/13 ساعت 12:15

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
باپذیرایی طول مسیر(تلفن تماس:32331333-044)

0 صندلی خالی

1,000,000 ریال

تعاونی 7 عدل

ارومیه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/03/13 ساعت 13:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
مانیتوراختصاصی بااینترنت وپذیرایی طول مسیر(جودتی)

23 صندلی خالی

1,000,000 ریال

تعاونی 7 عدل

ارومیه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/03/13 ساعت 13:20

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
بامانیتوراختصاصی واینترنت رایگان(عدل)

25 صندلی خالی

1,000,000 ریال

تک سفر ایرانیان (عطائی)

ارومیه -> یزد

شهرهای بین راهی

تهران

سه شنبه

1399/03/13 ساعت 13:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1 / مانیتوردار
امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی / اینترنت، (علی مردانی ) 09148010914

25 صندلی خالی

1,000,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت