قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال ارومیه

سیروسفر ارومیه

ارومیه -> پایانه بیهقی

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/05/24 ساعت 09:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
آزادی آرژانتین (ارائه بسته بهداشتی ماسک ودستکش )

22 صندلی خالی

1,000,000 ریال

تعاونی 7 عدل

ارومیه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/05/24 ساعت 09:45

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
مانیتوراختصاصی بااینترنت رایگان وارائه پک بهداشتی(جلیلی)

10 صندلی خالی

1,000,000 ریال

تعاونی 7 عدل

ارومیه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/05/24 ساعت 11:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1

0 صندلی خالی

1,000,000 ریال

تعاونی 7 عدل

ارومیه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/05/24 ساعت 12:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
مانیتوراختصاصی,اینترنت وپذیرایی باارائه پک بهداشتی(جودتی)

20 صندلی خالی

1,000,000 ریال

تک سفر ایرانیان (عطائی)

ارومیه -> یزد

شهرهای بین راهی

تهران

جمعه

1399/05/24 ساعت 13:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
مانیتوراختصاصی,اینترنت وپذیرایی باارائه پک بهداشتی(عطاری) 09148010914

23 صندلی خالی

1,000,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت