قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال ارومیه

میهن نور ارومیه

ارومیه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/01/09 ساعت 20:15

اتوکار: Scania VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / مانیتور پشت صندلی / اینترنت، مانیتور اینترنت پذیرایی-04432331735

25 صندلی خالی

1,010,000 ریال

تعاونی 7 عدل

ارومیه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/01/09 ساعت 20:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
اینترنت رایگان بامانیتوراختصاصی(پاکمرام)

25 صندلی خالی

1,000,000 ریال

رويال سفر

اروميه -پايانه شهيد کاملي اروميه -پايانه شهيد کاملي -> تهران

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/01/09 ساعت 21:00

اتوکار: مان 26 نفره VIP
vip-تخت شو -پذيرايي-آزادي آرزانتين

26 صندلی خالی

1,000,000 ریال

رویال سفر ایرانیان ارومیه

ارومیه -> پایانه بیهقی

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/01/09 ساعت 21:00

اتوکار: MAN VIP 2+1
آرژانتین-آزادی-کرج -پذیرائی VIP تخت شو

26 صندلی خالی

1,000,000 ریال

تعاونی 7 عدل

ارومیه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/01/09 ساعت 21:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
با مانیتور اختصاصی و اینترنت رایگان(الهامی)

16 صندلی خالی

1,000,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت