قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تهران و تخفیف در ترمینال ارومیه

کجاوه (آسیا سفر)

ارومیه -> پایانه کاوه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

تهران

یکشنبه

1399/10/28 ساعت 17:45

اتوکار: MAN VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی، از مسیر اتوبان با پذیرایی کامل 32332853

0 صندلی خالی

1,250,000 ریال

تعاونی 7 عدل

ارومیه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/10/28 ساعت 18:15

اتوکار: Scania Maral LX VIP 2+1
باپذیرایی طول مسیروارائه ی پک بهداشتی(مهدیان)

1 صندلی خالی

1,250,000 ریال

تعاونی 17 پیک صبا

ارومیه -> پایانه کاوه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

تهران

یکشنبه

1399/10/28 ساعت 18:15

اتوکار: VIP 2+1

0 صندلی خالی

1,250,000 ریال

      تاریخ حرکت