قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تهران و تخفیف در ترمینال ارومیه

تعاونی 7 عدل

ارومیه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1400/01/24 ساعت 09:45

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
بامانیتوراختصاصی واینترنت وپذیرایی طول مسیر(جلیلی)

16 صندلی خالی

1,250,000 ریال

سیروسفر ارومیه

ارومیه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1400/01/24 ساعت 10:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
پایانه غرب (وی آی پی تخت شو -با پک بهداشتی )

22 صندلی خالی

1,250,000 ریال

تعاونی 7 عدل

ارومیه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1400/01/24 ساعت 11:15

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
بامانیتوراختصاصی واینترنت وپذیرایی طول مسیر(هاشمی)

25 صندلی خالی

1,250,000 ریال

      تاریخ حرکت