قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال ارومیه

تعاونی 7 عدل

ارومیه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/08/08 ساعت 09:45

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
مانیتوراختصاصی ,پذیرایی وارائه ی پک بهداشتی(جلیلی)

18 صندلی خالی

1,000,000 ریال

سیروسفر ارومیه

ارومیه -> پایانه بیهقی

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/08/08 ساعت 10:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
آزادی آرژانتین (ارائه بسته بهداشتی ماسک ودستکش )

23 صندلی خالی

1,000,000 ریال

تعاونی 7 عدل

ارومیه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/08/08 ساعت 11:15

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
مانیتوراختصاصی ,پذیرایی وارائه ی پک بهداشتی(هاشمی)

23 صندلی خالی

1,000,000 ریال

تک سفر ایرانیان (عطائی)

ارومیه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/08/08 ساعت 11:30

اتوکار: Scania Maral LX VIP 2+1
مانیتوردار با اینترنت و پذیرایی رایگان و ارائه پک بهداشتی (امیری )09148010914

0 صندلی خالی

1,000,000 ریال

تعاونی 7 عدل

ارومیه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/08/08 ساعت 13:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
مانیتوراختصاصی ,پذیرایی وارائه ی پک بهداشتی(جودتی)

22 صندلی خالی

1,000,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت