قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال ارومیه

موسسه ايران پيما اروميه تعاونى 1

ارومیه -> تبریز

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 06:30

اتوکار: ویژه بنز ۴۵۷ با اینترنت

39 صندلی خالی

130,000 ریال

موسسه ايران پيما اروميه تعاونى 1

ارومیه -> تبریز

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 09:15

اتوکار: بنز۴۵۷

39 صندلی خالی

130,000 ریال

موسسه ايران پيما اروميه تعاونى 1

ارومیه -> تبریز

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 14:00

اتوکار: ایلیارد

35 صندلی خالی

130,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت