قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال ارومیه

موسسه ايران پيما اروميه تعاونى 1

ارومیه -> تبریز

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 05:00

اتوکار: بنز۴۵۷

39 صندلی خالی

155,000 ریال

موسسه ايران پيما اروميه تعاونى 1

ارومیه -> تبریز

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 06:30

اتوکار: ویژه بنز ۴۵۷ با اینترنت

39 صندلی خالی

155,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت