قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس رشت و تخفیف در ترمینال ارومیه

ترابربی تا ارومیه

ارومیه -> ساری

شهرهای بین راهی

رشت

چهارشنبه

1399/11/01 ساعت 15:45

اتوکار: Scania VIP 2+1
تخت شو/بسته پذیرایی(صاحبی)

23 صندلی خالی

1,330,000 ریال

عدل سیرایرانیان

ارومیه -> لنگرود

شهرهای بین راهی

رشت

چهارشنبه

1399/11/01 ساعت 17:30

اتوکار: VIP 2+1

16 صندلی خالی

1,320,000 ریال

تعاونی 17 پیک صبا

ارومیه -> لنگرود

شهرهای بین راهی

رشت

چهارشنبه

1399/11/01 ساعت 17:30

اتوکار: Scania VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع

25 صندلی خالی

1,320,000 ریال

      تاریخ حرکت