قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال ارومیه

ترابربی تا ارومیه

ارومیه -> ساری

شهرهای بین راهی

رشت

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 15:45

اتوکار: Scania classicus 2+1
تک صندلیVIP(نجفی)

21 صندلی خالی

700,000 ریال

تعاونی 7 عدل

ارومیه -> لنگرود

شهرهای بین راهی

رشت

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 17:30

اتوکار: Volvo B9R VIP 2+1
باپذیرایی طول مسیر(کوهکلانی)

0 صندلی خالی

890,000 ریال

تعاونی 7 عدل

ارومیه -> لنگرود

شهرهای بین راهی

رشت

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 19:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
باپذیرایی طول مسیر,و اینترنت رایگان(ستاری)

16 صندلی خالی

890,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت