قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال ارومیه

تعاونی 7 عدل

ارومیه -> ماکو

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 07:30

اتوکار: Benz classicus 2+2

25 صندلی خالی

190,000 ریال

موسسه ايران پيما اروميه تعاونى 1

ارومیه -> ماکو

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 07:30

اتوکار: بنز۴۵۷

40 صندلی خالی

190,000 ریال

میهن نور ارومیه

ارومیه -> ماکو

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 08:00

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

260,000 ریال

گیتی پیما ارومیه

ارومیه -> ماکو

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 08:30

اتوکار: Benz classicus 2+2

25 صندلی خالی

190,000 ریال

تعاونی 7 عدل

ارومیه -> ماکو

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 09:00

اتوکار: Benz O500 2+1

20 صندلی خالی

260,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت