قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس ماکو و تخفیف در ترمینال ارومیه

تعاونی 7 عدل

ارومیه -> ماکو

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/11/07 ساعت 09:45

اتوکار: Hyundai 2+1
فرمان

25 صندلی خالی

320,000 ریال

گیتی پیما ارومیه

ارومیه -> ماکو

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/11/07 ساعت 10:00

اتوکار: Volvo classicus 2+2

25 صندلی خالی

240,000 ریال

میهن نور ارومیه

ارومیه -> ماکو

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/11/07 ساعت 10:30

اتوکار: Benz classicus 2+2
تلفن رزرو04432331735

25 صندلی خالی

240,000 ریال

      تاریخ حرکت