قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال ارومیه

گیتی پیما ارومیه

ارومیه -> ماکو

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 10:00

اتوکار: classicus 2+2

25 صندلی خالی

190,000 ریال

میهن نور ارومیه

ارومیه -> ماکو

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 10:30

اتوکار: Benz classicus 2+2

38 صندلی خالی

190,000 ریال

تعاونی 7 عدل

ارومیه -> ماکو

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 11:00

اتوکار: Scania VIP 2+1

25 صندلی خالی

260,000 ریال

موسسه ايران پيما اروميه تعاونى 1

ارومیه -> ماکو

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 11:30

اتوکار: بنز۴۵۷

40 صندلی خالی

190,000 ریال

میهن نور ارومیه

ارومیه -> ماکو

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 12:00

اتوکار: Scania classicus 2+1

31 صندلی خالی

260,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت