قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال ارومیه

میهن نور ارومیه

ارومیه -> ماکو

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 15:00

اتوکار: Benz classicus 2+2

15 صندلی خالی

160,000 ریال

تعاونی 7 عدل

ارومیه -> ماکو

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 15:30

اتوکار: classicus 2+2

22 صندلی خالی

160,000 ریال

میهن نور ارومیه

ارومیه -> ماکو

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 16:45

اتوکار: Benz SC457 2+2

37 صندلی خالی

160,000 ریال

میهن نور ارومیه

ارومیه -> ماکو

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 18:15

اتوکار: Benz classicus 2+2

30 صندلی خالی

160,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت