قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال ارومیه

تعاونی 7 عدل

ارومیه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

زنجان

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 09:45

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
مانیتوراختصاصی,پذیرایی طول مسیرواینترنت رایگان(جلیلی)

14 صندلی خالی

720,000 ریال

عدل سیرایرانیان

ارومیه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

زنجان

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 09:45

اتوکار: Scania VIP 2+1

25 صندلی خالی

720,000 ریال

تعاونی 7 عدل

ارومیه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

زنجان

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 11:15

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
مانیتوراختصاصی,پذیرایی طول مسیرواینترنت رایگان(هاشمی)

20 صندلی خالی

720,000 ریال

عدل سیرایرانیان

ارومیه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

زنجان

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 11:15

اتوکار: Scania VIP 2+1

25 صندلی خالی

720,000 ریال

تک سفر ایرانیان (عطائی)

ارومیه -> پایانه بیهقی

شهرهای بین راهی

زنجان

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 11:30

اتوکار: Scania Dorsa VIP 2+1
آزادی/آرژانتین/مانیتور/شارژر یو اس پی/به ازای6بلیط یک بلیط رایگان(عطائی)09148010914

23 صندلی خالی

720,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت