قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس زنجان و تخفیف در ترمینال ارومیه

عدل سیرایرانیان

ارومیه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

زنجان

دوشنبه

1399/10/29 ساعت 20:30

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

900,000 ریال

ترابربی تا ارومیه

ارومیه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

زنجان

دوشنبه

1399/10/29 ساعت 20:30

اتوکار: MAN VIP 2+1
(VIP)تخت شو /بسته پذیرایی/اینترنت رایگان

14 صندلی خالی

900,000 ریال

تعاونی 7 عدل

ارومیه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

زنجان

دوشنبه

1399/10/29 ساعت 20:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
مانیتوراختصاصی,اینترنت وپذیرایی طول مسیر(یعقوب )

3 صندلی خالی

900,000 ریال

      تاریخ حرکت