قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال ارومیه

کجاوه (آسیا سفر)

ارومیه -> پایانه کاوه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

زنجان

جمعه

1398/12/02 ساعت 18:15

اتوکار: Scania VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی

14 صندلی خالی

600,000 ریال

تعاونی 7 عدل

ارومیه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

زنجان

جمعه

1398/12/02 ساعت 18:15

اتوکار: Volvo B9R VIP 2+1
باپذیرایی طول مسیر(جلیلی)

6 صندلی خالی

600,000 ریال

میهن نور ارومیه

ارومیه -> مرکزی قم

شهرهای بین راهی

زنجان

جمعه

1398/12/02 ساعت 18:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / اینترنت، تختشو اسکانیا مارال اینترنت با پذیرایی ت رزرو 04432331735

16 صندلی خالی

600,000 ریال

میهن نور ارومیه

ارومیه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

زنجان

جمعه

1398/12/02 ساعت 18:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی / اینترنت، تختشو اسکانیا مارال. پذیرایی اینترنت

16 صندلی خالی

600,000 ریال

تعاونی 7 عدل

ارومیه -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

زنجان

جمعه

1398/12/02 ساعت 19:45

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
باپذیرایی طول مسیر(مهدیان)

19 صندلی خالی

600,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت