قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال ارومیه

گیتی پیما ارومیه

ارومیه -> سياحت اهواز

شهرهای بین راهی

کرمانشاه

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 14:30

اتوکار: Scania classicus 2+1
کرمانشاه/قازانچی/تلفن رزرو 09144482654

26 صندلی خالی

720,000 ریال

ایران پیما ارومیه(تعاونی یک)

ارومیه -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 19:30

اتوکار: Scania classicus 2+1
اسکانیا مارال تک صندلی با بسته پذیرایی - طالبی

27 صندلی خالی

720,000 ریال

موسسه ايران پيما اروميه تعاونى 1

ارومیه -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

سنندج

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 19:30

اتوکار: اسکانیا تک صندلی
اسکانیاVIPمارال تک صندلی،با بسته پذیرایی(طالبی)

25 صندلی خالی

720,000 ریال

میهن نور ارومیه

ارومیه -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 19:45

اتوکار: Scania classicus 2+1

22 صندلی خالی

720,000 ریال

ترابربی تا ارومیه

ارومیه -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/07/06 ساعت 20:15

اتوکار: Volvo VIP 2+1
تخت شو مانیتوردار(نجفی)

15 صندلی خالی

900,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت