قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال ارومیه

ایران پیما ارومیه(تعاونی یک)

ارومیه -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 19:30

اتوکار: Scania classicus 2+1
اسکانیا مارال تک صندلی با بسته پذیرایی - طالبی

25 صندلی خالی

600,000 ریال

موسسه ايران پيما اروميه تعاونى 1

ارومیه -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

سنندج

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 19:30

اتوکار: اسکانیا تک صندلی

14 صندلی خالی

600,000 ریال

میهن نور ارومیه

ارومیه -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 19:45

اتوکار: VIP 2+1
امکانات سرویس: پذیرایی، غلام 0 قسمی.04432331735

21 صندلی خالی

600,000 ریال

ترابربی تا ارومیه

ارومیه -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 20:15

اتوکار: Scania classicus 2+1
تک صندلی(نجفی)

13 صندلی خالی

600,000 ریال

ترابربی تا ارومیه

ارومیه -> ایلام

شهرهای بین راهی

کرمانشاه

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 21:30

اتوکار: Scania classicus 2+1
VIPتک صندلی(فرجی)09146366966

21 صندلی خالی

600,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت