قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال ارومیه

گیتی پیما ارومیه

ارومیه -> سياحت اهواز

شهرهای بین راهی

کرمانشاه

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 14:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
تلفن رزرو تلفن رزرو 091444865

22 صندلی خالی

920,000 ریال

ترابربی تا ارومیه

ارومیه -> سياحت اهواز

شهرهای بین راهی

کرمانشاه

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 15:30

اتوکار: Scania classicus 2+1
تک صندلی(VIP)علیدوست

23 صندلی خالی

720,000 ریال

ایران پیما ارومیه(تعاونی یک)

ارومیه -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 19:30

اتوکار: classicus 2+1
اسکانیا مارال تک صندلی با بسته پذیرایی - طالبی

25 صندلی خالی

720,000 ریال

موسسه ايران پيما اروميه تعاونى 1

ارومیه -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

سنندج

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 19:30

اتوکار: اسکانیا تک صندلی
اسکانیاVIPمارال تک صندلی،با بسته پذیرایی(طالبی)

17 صندلی خالی

720,000 ریال

ترابربی تا ارومیه

ارومیه -> کرمانشاه

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 20:15

اتوکار: Scania classicus 2+1
تک صندلی(VIP)صاحبی

25 صندلی خالی

720,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت