قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال ارومیه

موسسه ايران پيما اروميه تعاونى 1

ارومیه -> همدان

شهرهای بین راهی

قروه

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 19:15

اتوکار: اسکانیا تک صندلی
اسکانیا VIPتک صندلی با بسته پذیرایی

18 صندلی خالی

550,000 ریال

ایران پیما ارومیه(تعاونی یک)

ارومیه -> همدان

شهرهای بین راهی

قروه

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 19:15

اتوکار: Scania classicus 2+1
اسکانیا مارالی تک صندلی با بسته پذیرایی

11 صندلی خالی

550,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت