قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال ارومیه

تعاونی 7 عدل

ارومیه -> اردبیل

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 11:45

اتوکار: MAN classicus 2+2
پاینده

37 صندلی خالی

360,000 ریال

تعاونی 7 عدل

ارومیه -> لنگرود

شهرهای بین راهی

اردبیل

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 17:30

اتوکار: Volvo B9R VIP 2+1
باپذیرایی طول مسیر(عباسی)

12 صندلی خالی

540,000 ریال

تعاونی 7 عدل

ارومیه -> لنگرود

شهرهای بین راهی

اردبیل

سه شنبه

1398/12/06 ساعت 19:00

اتوکار: MAN VIP 2+1
باپذیرایی طول مسیر(ترابی)

10 صندلی خالی

540,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت