قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال زاهدان

پیک معتمد زاهدان

زاهدان -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/03 ساعت 13:45

اتوکار: classicus 2+2

44 صندلی خالی

590,000 ریال

پیک معتمد زاهدان

زاهدان -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/03 ساعت 13:50

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

860,000 ریال

پیک معتمد زاهدان

زاهدان -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/03 ساعت 13:55

اتوکار: classicus 2+2

44 صندلی خالی

590,000 ریال

میهن نورآریا زاهدان

زاهدان -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/03 ساعت 14:05

اتوکار: classicus 2+2

40 صندلی خالی

590,000 ریال

کیان سفر پاسارگاد

زاهدان -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

شنبه

1398/12/03 ساعت 14:25

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

860,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت