قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال زاهدان

کیان سفر پاسارگاد

زاهدان -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/05/16 ساعت 11:00

اتوکار: classicus 2+2

25 صندلی خالی

710,000 ریال

کیان سفر پاسارگاد

زاهدان -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/05/16 ساعت 12:00

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

1,030,000 ریال

گیتی پیما زاهدان

زاهدان -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/05/16 ساعت 12:30

اتوکار: classicus 2+2

25 صندلی خالی

710,000 ریال

کیان سفر پاسارگاد

زاهدان -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/05/16 ساعت 12:30

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

1,030,000 ریال

کیان سفر پاسارگاد

زاهدان -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/05/16 ساعت 13:00

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

1,030,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت