قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس کرمان و تخفیف در ترمینال زاهدان

آریاسفر زاهدان

زاهدان -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

کرمان

جمعه

1399/11/03 ساعت 06:30

اتوکار: classicus 2+2

41 صندلی خالی

450,000 ریال

تعاونی 15 ترابربیتا

زاهدان -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

کرمان

جمعه

1399/11/03 ساعت 06:35

اتوکار: classicus 2+2

40 صندلی خالی

450,000 ریال

آریاسفر زاهدان

زاهدان -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

کرمان

جمعه

1399/11/03 ساعت 06:45

اتوکار: classicus 2+2

40 صندلی خالی

450,000 ریال

      تاریخ حرکت