قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال زاهدان

ماهان سفر ایرانیان زاهدان

زاهدان -> کرمان

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 07:30

اتوکار: Scania 2+2

40 صندلی خالی

300,000 ریال

شماره 7عدل زاهدان

زاهدان -> کرمان

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 07:30

اتوکار: Scania VIP 2+1

16 صندلی خالی

460,000 ریال

ماهان سفر ایرانیان زاهدان

زاهدان -> کرمان

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 21:00

اتوکار: Scania classicus 2+2

25 صندلی خالی

300,000 ریال

ماهان سفر ایرانیان زاهدان

زاهدان -> کرمان

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 22:00

اتوکار: Scania classicus 2+1

25 صندلی خالی

460,000 ریال

شماره یک زاهدان

زاهدان -> کرمان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

بم

پنج شنبه

1398/12/01 ساعت 22:00

اتوکار: VIP تک صندلی
جایگاه 3

18 صندلی خالی

530,000 ریال

477,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت