قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال زاهدان

میهن نورآریا زاهدان

زاهدان -> بندرعباس

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

کهنوج

سه شنبه

1399/07/01 ساعت 17:00

اتوکار: Scania classicus 2+2

25 صندلی خالی

480,000 ریال

432,000 ریال
گیتی پیما زاهدان

زاهدان -> بندرعباس

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

کهنوج

سه شنبه

1399/07/01 ساعت 18:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1

14 صندلی خالی

810,000 ریال

567,000 ریال
میهن نورآریا زاهدان

زاهدان -> بندرعباس

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

کهنوج

سه شنبه

1399/07/01 ساعت 19:00

اتوکار: Scania VIP 2+1

25 صندلی خالی

810,000 ریال

729,000 ریال
میهن نورآریا زاهدان

زاهدان -> بندرعباس

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

کهنوج

سه شنبه

1399/07/01 ساعت 20:00

اتوکار: Scania VIP 2+1

25 صندلی خالی

810,000 ریال

729,000 ریال
میهن نورآریا زاهدان

زاهدان -> بندرعباس

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

کهنوج

سه شنبه

1399/07/01 ساعت 21:00

اتوکار: Scania VIP 2+1

25 صندلی خالی

810,000 ریال

729,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت