قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال زاهدان

میهن نورآریا زاهدان

زاهدان -> چابهار

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

سرباز

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 10:00

اتوکار: Scania classicus 2+2

25 صندلی خالی

330,000 ریال

297,000 ریال
میهن نورآریا زاهدان

زاهدان -> چابهار

شهرهای بین راهی

سرباز

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 18:00

اتوکار: Scania classicus 2+2

25 صندلی خالی

350,000 ریال

شرکت همسفر زاهدان

زاهدان -> چابهار

شهرهای بین راهی

ایرانشهر, خاش, راسک

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 20:00

اتوکار: VIP تک صندلی

25 صندلی خالی

450,000 ریال

میهن نورآریا زاهدان

زاهدان -> چابهار

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

سرباز

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 21:00

اتوکار: Scania VIP 2+1

25 صندلی خالی

550,000 ریال

495,000 ریال
میهن نورآریا زاهدان

زاهدان -> چابهار

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

سرباز

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 22:00

اتوکار: Scania VIP 2+1

25 صندلی خالی

550,000 ریال

495,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت