قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس سرباز و تخفیف در ترمینال زاهدان

میهن نورآریا زاهدان

زاهدان -> چابهار

شهرهای بین راهی

سرباز

سه شنبه

1399/11/07 ساعت 10:00

اتوکار: Scania classicus 2+2

25 صندلی خالی

450,000 ریال

میهن نورآریا زاهدان

زاهدان -> چابهار

شهرهای بین راهی

سرباز

سه شنبه

1399/11/07 ساعت 11:00

اتوکار: Scania classicus 2+2

35 صندلی خالی

450,000 ریال

پیک صبا زاهدان

زاهدان -> چابهار

شهرهای بین راهی

سرباز

سه شنبه

1399/11/07 ساعت 14:00

اتوکار: classicus 2+2

40 صندلی خالی

450,000 ریال

      تاریخ حرکت