قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال زاهدان

پیک صبا زاهدان

زاهدان -> چابهار

شهرهای بین راهی

سرباز

دوشنبه

1398/11/28 ساعت 15:00

اتوکار: classicus 2+2

35 صندلی خالی

280,000 ریال

شرکت همسفر زاهدان

زاهدان -> چابهار

شهرهای بین راهی

ایرانشهر, خاش, راسک

دوشنبه

1398/11/28 ساعت 18:30

اتوکار: اسکانیا ۴۴ نفره
جایگاه

36 صندلی خالی

300,000 ریال

میهن نورآریا زاهدان

زاهدان -> چابهار

شهرهای بین راهی

سرباز

دوشنبه

1398/11/28 ساعت 19:00

اتوکار: Scania VIP 2+1

19 صندلی خالی

460,000 ریال

میهن نورآریا زاهدان

زاهدان -> چابهار

شهرهای بین راهی

سرباز

دوشنبه

1398/11/28 ساعت 20:00

اتوکار: Scania classicus 2+2

40 صندلی خالی

280,000 ریال

میهن نورآریا زاهدان

زاهدان -> چابهار

شهرهای بین راهی

سرباز

دوشنبه

1398/11/28 ساعت 21:00

اتوکار: Scania VIP 2+1

22 صندلی خالی

460,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت