قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال زاهدان

ماهان سفر ایرانیان زاهدان

زاهدان -> گرگان

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 08:30

اتوکار: Scania classicus 2+1

26 صندلی خالی

730,000 ریال

سیروسفردرخشان زاهدان

زاهدان -> گرگان

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 09:00

اتوکار: Scania VIP 2+1
شماره تماس جهت رزرو بلیط 09153413708

25 صندلی خالی

1,380,000 ریال

گیتی پیما زاهدان

زاهدان -> گرگان

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 09:30

اتوکار: VIP 2+1

16 صندلی خالی

1,380,000 ریال

پیک صبا زاهدان

زاهدان -> رامیان

شهرهای بین راهی

گرگان

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 10:00

اتوکار: classicus 2+2

36 صندلی خالی

730,000 ریال

شرکت همسفر زاهدان

زاهدان -> گرگان

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 10:00

اتوکار: اسکانیا ۴۴ نفره

36 صندلی خالی

730,000 ریال

511,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت