قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال زاهدان

ماهان سفر ایرانیان زاهدان

زاهدان -> گرگان

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 09:00

اتوکار: Scania 2+2

25 صندلی خالی

870,000 ریال

609,000 ریال
سیروسفردرخشان زاهدان

زاهدان -> گرگان

%35 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 09:30

اتوکار: Scania classicus 2+2

25 صندلی خالی

870,000 ریال

565,500 ریال
گیتی پیما زاهدان

زاهدان -> گرگان

%35 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 09:30

اتوکار: classicus 2+2

40 صندلی خالی

870,000 ریال

565,500 ریال
شرکت همسفر زاهدان

زاهدان -> گرگان

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

بیرجند

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 09:30

اتوکار: VIP تک صندلی
جایگاه

14 صندلی خالی

1,380,000 ریال

1,104,000 ریال
شرکت همسفر زاهدان

زاهدان -> گرگان

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

بیرجند

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 09:30

اتوکار: VIP تک صندلی
جایگاه

14 صندلی خالی

1,000,000 ریال

800,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت