قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس گرگان و تخفیف در ترمینال زاهدان

همسفر شمس زاهدان

زاهدان -> گرگان

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/10/30 ساعت 08:45

اتوکار: classicus 2+2

25 صندلی خالی

1,100,000 ریال

شرکت همسفر زاهدان

زاهدان -> گرگان

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/10/30 ساعت 08:45

اتوکار: اسکانیا ۴۴ نفره
جایگاه 2

44 صندلی خالی

1,100,000 ریال

تعاونی 15 ترابربیتا

زاهدان -> گرگان

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/10/30 ساعت 09:00

اتوکار: VIP 2+1

25 صندلی خالی

1,700,000 ریال

      تاریخ حرکت