قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال ایرانشهر

شرکت میهن نور آریا ایرانشهر

ایرانشهر -> پایانه کاراندیش (شیراز)

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

بم, ماهان, کرمان, سیرجان

سه شنبه

1399/04/24 ساعت 16:30

اتوکار: اسکانیا۴۴نفره

29 صندلی خالی

700,000 ریال

630,000 ریال
شرکت میهن نور آریا ایرانشهر

ایرانشهر -> پایانه کاراندیش (شیراز)

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

بم, ماهان, سیرجان

سه شنبه

1399/04/24 ساعت 17:00

اتوکار: مارال۲۵نفره وی آی پی

16 صندلی خالی

1,080,000 ریال

972,000 ریال
شرکت میهن نور آریا ایرانشهر

ایرانشهر -> پایانه کاراندیش (شیراز)

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

بم, ماهان, سیرجان

سه شنبه

1399/04/24 ساعت 17:00

اتوکار: مارال۲۵نفره وی آی پی

16 صندلی خالی

1,000,000 ریال

900,000 ریال
شرکت میهن نور آریا ایرانشهر

ایرانشهر -> پایانه کاراندیش (شیراز)

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

بم, ماهان, کرمان, سیرجان

سه شنبه

1399/04/24 ساعت 17:30

اتوکار: اسکانیا ۲۵نفر*
undefined

15 صندلی خالی

1,080,000 ریال

972,000 ریال
شرکت میهن نور آریا ایرانشهر

ایرانشهر -> پایانه کاراندیش (شیراز)

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

بم, ماهان, کرمان, سیرجان

سه شنبه

1399/04/24 ساعت 17:30

اتوکار: اسکانیا ۲۵نفر*
undefined

15 صندلی خالی

1,000,000 ریال

900,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت