قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس شیراز و تخفیف در ترمینال ایرانشهر

ترابر بی تا ایرانشهر

ترمینال ایرانشهر -> شیراز

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/11/07 ساعت 13:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

44 صندلی خالی

900,000 ریال

شرکت میهن نور آریا ایرانشهر

ایرانشهر -> پایانه کاراندیش (شیراز)

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

بم, ماهان, کرمان, سیرجان

سه شنبه

1399/11/07 ساعت 13:00

اتوکار: اسکانیا مارال۴۴نفر

33 صندلی خالی

900,000 ریال

810,000 ریال
شرکت میهن نور آریا ایرانشهر

ایرانشهر -> پایانه کاراندیش (شیراز)

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

بم, ماهان, سیرجان

سه شنبه

1399/11/07 ساعت 14:30

اتوکار: اسکانیا ۲۵نفر*

25 صندلی خالی

1,300,000 ریال

1,170,000 ریال

      تاریخ حرکت