قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال چابهار

شماره 4 میهن نورآریا چابهار

چابهار -> شیراز

%26 تخفیف

شهرهای بین راهی

کرمان

چهارشنبه

1399/04/18 ساعت 10:30

اتوکار: وی آی پی ۲۵نفره تخت شو

19 صندلی خالی

1,330,000 ریال

984,200 ریال
همسفر چابکسواران چابهار

چابهار -> شیراز

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

بم, بمپور, کرمان, سیرجان

چهارشنبه

1399/04/18 ساعت 12:00

اتوکار: وی ای پی
باخریدبلیط اینترنتی ازتخفیف ویژه برخوردارشوید(35334882-054)

16 صندلی خالی

1,330,000 ریال

1,197,000 ریال
شماره 4 میهن نورآریا چابهار

چابهار -> کرمان

شهرهای بین راهی

بم, بمپور, شیراز

چهارشنبه

1399/04/18 ساعت 16:30

اتوکار: وی آی پی ۲۵نفره تخت شو

21 صندلی خالی

1,330,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت