قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال چابهار

شماره 4 میهن نورآریا چابهار

چابهار -> شیراز

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 10:15

اتوکار: وی آی پی ۲۵نفره تخت شو

4 صندلی خالی

1,110,000 ریال

999,000 ریال
همسفر چابکسواران چابهار

چابهار -> شیراز

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

سیرجان, نیک شهر

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 12:00

اتوکار: وی ای پی
باخریدبلیط اینترنتی ازتخفیف ویژه برخوردارشوید(35334882-054)

11 صندلی خالی

1,110,000 ریال

1,054,500 ریال
همسفر چابکسواران چابهار

چابهار -> شیراز

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

سیرجان, نیک شهر

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 14:00

اتوکار: وی ای پی
باخریدبلیط اینترنتی ازتخفیف ویژه برخوردارشوید(35334882-054)

25 صندلی خالی

1,110,000 ریال

1,054,500 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت