قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال چابهار

شماره 4 میهن نورآریا چابهار

چابهار -> اصفهان

شهرهای بین راهی

یزد, کرمان, بم

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 09:30

اتوکار: وی آی پی ۲۵نفره تخت شو

22 صندلی خالی

610,000 ریال

همسفر چابکسواران چابهار

چابهار -> اصفهان

شهرهای بین راهی

بمپور, یزد, کرمان, بم

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 10:00

اتوکار: وی ای پی
باخریدبلیط اینترنتی ازتخفیف ویژه برخوردارشوید(35334882-054)

25 صندلی خالی

610,000 ریال

شماره 4 میهن نورآریا چابهار

چابهار -> اصفهان

شهرهای بین راهی

یزد, کرمان, بمپور, لاشار, بم

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 11:00

اتوکار: اسکانیا

41 صندلی خالی

450,000 ریال

همسفر چابکسواران چابهار

چابهار -> اصفهان

شهرهای بین راهی

بمپور, یزد, کرمان, بم

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 12:00

اتوکار: وی ای پی
باخریدبلیط اینترنتی ازتخفیف ویژه برخوردارشوید(35334882-054)

25 صندلی خالی

610,000 ریال

همسفر چابکسواران چابهار

چابهار -> شیراز

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

بمپور, کرمان, سیرجان, بم

دوشنبه

1399/04/16 ساعت 12:00

اتوکار: وی ای پی
باخریدبلیط اینترنتی ازتخفیف ویژه برخوردارشوید(35334882-054)

12 صندلی خالی

610,000 ریال

549,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت