قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال بندرعباس

شماره یک بندرعباس

بندرعباس -> اصفهان

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 12:35

اتوکار: اسکانیا

44 صندلی خالی

550,000 ریال

گیتی پیما بندرعباس پایانه شهرداری

ترمینال شهرداری بندرعباس -> اصفهان

%31 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 13:30

اتوکار: اتوبوس مارال وی آی پی
تلفن رزرو09174894332احمدیان-09332644318اذری

22 صندلی خالی

1,030,000 ریال

710,700 ریال
شرکت تک سفر ایرانیان بندرعباس

بندرعباس -> اصفهان

شهرهای بین راهی

شیراز

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 13:40

اتوکار: وی ای پی-اسکانیا-مارال
تلفن رزرو/09175449771نظری

17 صندلی خالی

800,000 ریال

شرکت تک سفر ایرانیان بندرعباس

بندرعباس -> اصفهان

شهرهای بین راهی

شیراز

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 13:40

اتوکار: وی ای پی-اسکانیا-مارال
تلفن رزرو/09175449771نظری

17 صندلی خالی

800,000 ریال

تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری

ترمینال شهرداری بندرعباس -> اصفهان

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 14:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا مارال
تلفن رزرو09175449771

18 صندلی خالی

1,030,000 ریال

721,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت