قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال بندرعباس

تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری

ترمینال شهرداری بندرعباس -> اصفهان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 14:15

اتوکار: اتوبوس وی ای پی

17 صندلی خالی

860,000 ریال

774,000 ریال
شرکت تک سفر ایرانیان بندرعباس

بندرعباس -> اصفهان

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 14:15

اتوکار: وی ای پی-اسکانیا-مارال

18 صندلی خالی

850,000 ریال

لوان نور بندرعباس

بندرعباس -> اصفهان

شهرهای بین راهی

شهرضا, سیرجان

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 15:30

اتوکار: اسکانیا وی آی پی
09332335190سادات

20 صندلی خالی

750,000 ریال

ایران پیما بندرعباس پایانه شهرداری

ترمینال شهرداری بندرعباس -> اصفهان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 16:00

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44

0 صندلی خالی

570,000 ریال

513,000 ریال
همسفرچابکسواران بندرعباس

بندرعباس -> اصفهان

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 16:00

اتوکار: وی ای پی-اسکانیا-مارال

15 صندلی خالی

850,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت