قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال بندرعباس

شرکت ایمن سفر ایرانیان بندرعباس

بندرعباس -> شیراز

شهرهای بین راهی

فسا, داراب (فارس )

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 08:00

اتوکار: وی آی پی ‌بی ۹ از مسیر داراب و فسا

22 صندلی خالی

350,000 ریال

شرکت ایمن سفر ایرانیان بندرعباس

بندرعباس -> شیراز

شهرهای بین راهی

فسا, داراب (فارس )

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 08:15

اتوکار: وی آی پی ‌بی ۹ از مسیر داراب و فسا

21 صندلی خالی

350,000 ریال

شرکت ایمن سفر ایرانیان بندرعباس

بندرعباس -> شیراز

شهرهای بین راهی

فسا, داراب (فارس )

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 08:30

اتوکار: وی آی پی ‌بی ۹ از مسیر داراب و فسا

21 صندلی خالی

350,000 ریال

سیروسفر بندرعباس

بندرعباس -> شیراز

شهرهای بین راهی

فسا, داراب (فارس )

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 08:45

اتوکار: وی آی پی مارال از مسیر داراب و فسا

22 صندلی خالی

350,000 ریال

شركت مسافربري رویال سفرایرانیان بندرعباس

بندرعباس -> شیراز

شهرهای بین راهی

فسا, داراب (فارس )

چهارشنبه

1399/04/25 ساعت 10:30

اتوکار: ولوو بی ۹ وی ای پی
مدیر پاسخگوئی 09369888494فدایی

25 صندلی خالی

350,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت