قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال بندرعباس

شماره یک بندرعباس

بندرعباس -> شیراز

شهرهای بین راهی

فسا, داراب (فارس )

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 08:45

اتوکار: ولوو بی ۹ وی آی پی

19 صندلی خالی

350,000 ریال

سیروسفر بندرعباس

بندرعباس -> شیراز

شهرهای بین راهی

فسا, داراب (فارس )

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 10:30

اتوکار: وی آی پی مارال از مسیر داراب و فسا

19 صندلی خالی

450,000 ریال

سیروسفر بندرعباس

بندرعباس -> فسا

شهرهای بین راهی

داراب (فارس )

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 12:30

اتوکار: وی آی پی ‌بی ۹ از مسیر داراب و فسا

21 صندلی خالی

350,000 ریال

سیروسفر بندرعباس

بندرعباس -> شیراز

شهرهای بین راهی

فسا, داراب (فارس )

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 21:00

اتوکار: وی آی پی ولوومجهز به شارژر اختصاصی هرصندلی
undefined

19 صندلی خالی

350,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت