قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس داراب و تخفیف در ترمینال بندرعباس

شرکت ایمن سفر ایرانیان بندرعباس

بندرعباس -> شیراز

شهرهای بین راهی

فسا, داراب (فارس )

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 08:25

اتوکار: وی آی پی ‌بی ۹ از مسیر داراب و فسا
09177671729زمانی

0 صندلی خالی

400,000 ریال

سیروسفر بندرعباس

بندرعباس -> شیراز

شهرهای بین راهی

فسا, داراب (فارس )

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 08:30

اتوکار: وی آی پی مارال از مسیر داراب و فسا
تلفن رزو بیط 09119460260 علوی

13 صندلی خالی

400,000 ریال

سیروسفر بندرعباس

بندرعباس -> شیراز

شهرهای بین راهی

فسا, داراب (فارس )

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 10:30

اتوکار: ولوو بی۹ مجهز به شارژر اختصاصی
تلفن رزو بیط 09119460260 علوی

7 صندلی خالی

400,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت