قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال بندرعباس

شرکت ایمن سفر ایرانیان بندرعباس

بندرعباس -> شیراز

شهرهای بین راهی

داراب (فارس ), فسا

چهارشنبه

1399/07/02 ساعت 08:25

اتوکار: وی آی پی ‌بی ۹ از مسیر داراب و فسا

22 صندلی خالی

400,000 ریال

شرکت تک سفر ایرانیان بندرعباس

بندرعباس -> شیراز

شهرهای بین راهی

فسا

چهارشنبه

1399/07/02 ساعت 08:30

اتوکار: وی آی پی مارال از مسیر داراب و فسا
undefined

16 صندلی خالی

500,000 ریال

شرکت ایمن سفر ایرانیان بندرعباس

بندرعباس -> شیراز

شهرهای بین راهی

داراب (فارس ), فسا

چهارشنبه

1399/07/02 ساعت 08:30

اتوکار: وی آی پی ‌بی ۹ از مسیر داراب و فسا

20 صندلی خالی

400,000 ریال

شرکت ایمن سفر ایرانیان بندرعباس

بندرعباس -> شیراز

شهرهای بین راهی

داراب (فارس ), فسا

چهارشنبه

1399/07/02 ساعت 08:35

اتوکار: وی آی پی ‌بی ۹ از مسیر داراب و فسا

20 صندلی خالی

400,000 ریال

سیروسفر بندرعباس

بندرعباس -> شیراز

شهرهای بین راهی

داراب (فارس ), فسا

چهارشنبه

1399/07/02 ساعت 08:45

اتوکار: وی آی پی مارال از مسیر داراب و فسا
تلفن رزو بیط 09119460260 علوی

12 صندلی خالی

500,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت