قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال بندرعباس

شرکت ایمن سفر ایرانیان بندرعباس

بندرعباس -> شیراز

شهرهای بین راهی

داراب (فارس ), فسا

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 08:00

اتوکار: وی آی پی ‌بی ۹ از مسیر داراب و فسا

22 صندلی خالی

400,000 ریال

تک سفر بندرعباس پایانه شهرداری

ترمینال شهرداری بندرعباس -> شیراز

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

فسا

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 08:30

اتوکار: اتوبوس اسکانیا مارال
تلفن رزو 091779781836غنی زاده

21 صندلی خالی

620,000 ریال

434,000 ریال
شرکت تک سفر ایرانیان بندرعباس

بندرعباس -> شیراز

شهرهای بین راهی

فسا

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 08:30

اتوکار: وی آی پی ‌بی ۹ از مسیر داراب و فسا
تلفن رزو/09177978183غنی زاده

22 صندلی خالی

450,000 ریال

سیروسفر بندرعباس

بندرعباس -> شیراز

شهرهای بین راهی

داراب (فارس ), فسا

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 08:45

اتوکار: وی آی پی مارال از مسیر داراب و فسا

22 صندلی خالی

500,000 ریال

میهن نور آریا بندرعباس

بندرعباس -> پایانه کاراندیش (شیراز)

شهرهای بین راهی

فسا

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 09:00

اتوکار: Volvo B9R VIP 2+1
پشتیبانی 09308703909

20 صندلی خالی

500,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت