قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس فسا و تخفیف در ترمینال بندرعباس

تک سفر بندرعباس

ترمینال خلیج فارس بندرعباس -> شیراز

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

فسا

یکشنبه

1399/10/28 ساعت 18:45

اتوکار: اتوبوس وی ای پی
تلفن رزو 09177978183غنی زاده

0 صندلی خالی

783,800 ریال

627,040 ریال
تک سفر بندرعباس

ترمینال خلیج فارس بندرعباس -> شیراز

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

فسا

یکشنبه

1399/10/28 ساعت 21:15

اتوکار: اتوبوس وی ای پی
09175449771نظری

16 صندلی خالی

783,800 ریال

627,040 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت