قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال بندرعباس

شرکت ایمن سفر ایرانیان بندرعباس

بندرعباس -> شیراز

شهرهای بین راهی

فسا

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 08:30

اتوکار: وی آی پی ‌بی ۹ از مسیر داراب و فسا
undefined

14 صندلی خالی

400,000 ریال

سیروسفر بندرعباس

بندرعباس -> شیراز

شهرهای بین راهی

داراب (فارس ), فسا

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 08:30

اتوکار: وی آی پی مارال از مسیر داراب و فسا

19 صندلی خالی

550,000 ریال

مارال سیر ایرانیان بندرعباس

ترمینال شهرداری بندرعباس -> شیراز

شهرهای بین راهی

فسا

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 10:00

اتوکار: اتوبوس بی9

21 صندلی خالی

510,000 ریال

شرکت مارال سیرایرانیان بندرعباس

بندرعباس -> شیراز

شهرهای بین راهی

داراب (فارس ), فسا

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 10:00

اتوکار: بی ۹ وی ای پی

21 صندلی خالی

400,000 ریال

رویال سفر بندرعباس پایانه شهرداری

ترمینال شهرداری بندرعباس -> شیراز

شهرهای بین راهی

فسا

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 10:30

اتوکار: اتوبوس بی 9 .وی .آی. پی

21 صندلی خالی

500,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت