قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال بندرعباس

سیروسفر بندرعباس

بندرعباس -> مشهد (خراسان )

شهرهای بین راهی

سیرجان

شنبه

1399/04/14 ساعت 12:15

اتوکار: اسکانیا

30 صندلی خالی

250,000 ریال

سیروسفر بندرعباس

بندرعباس -> یزد

شهرهای بین راهی

سیرجان

شنبه

1399/04/14 ساعت 18:00

اتوکار: اسکانیا

44 صندلی خالی

250,000 ریال

شماره 2 پیک معتمد بندرعباس

بندرعباس -> تهران

شهرهای بین راهی

قم, یزد, سیرجان

شنبه

1399/04/14 ساعت 18:00

اتوکار: بی ۹ وی ای پی
09332335190سادات

25 صندلی خالی

350,000 ریال

شرکت آریاسفر بندرعباس

بندرعباس -> یزد

شهرهای بین راهی

سیرجان

شنبه

1399/04/14 ساعت 18:05

اتوکار: اسکانیا
09178617344

44 صندلی خالی

250,000 ریال

شماره 2 پیک معتمد بندرعباس

بندرعباس -> تهران

شهرهای بین راهی

قم, یزد, سیرجان

شنبه

1399/04/14 ساعت 19:00

اتوکار: بی ۹ وی ای پی
09332335190سادات

25 صندلی خالی

350,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت