قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس سیرجان و تخفیف در ترمینال بندرعباس

تک سفر بندرعباس

ترمینال خلیج فارس بندرعباس -> کرمان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

سیرجان

جمعه

1399/10/26 ساعت 19:15

اتوکار: اتوبوس اسکانیا44
09175449771نظری

31 صندلی خالی

339,600 ریال

305,640 ریال
شرکت تک سفر ایرانیان بندرعباس

بندرعباس -> کرمان

شهرهای بین راهی

سیرجان

جمعه

1399/10/26 ساعت 19:15

اتوکار: اسکانیا
تلفن رزرو/09175449771نظری

28 صندلی خالی

300,000 ریال

عدل بندرعباس

ترمینال خلیج فارس بندرعباس -> کرمان

شهرهای بین راهی

سیرجان

جمعه

1399/10/26 ساعت 21:30

اتوکار: اتوبوس مارال وی آی پی

0 صندلی خالی

500,000 ریال

      تاریخ حرکت