قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال بندرعباس

رویال سفر بندرعباس پایانه شهرداری

ترمینال شهرداری بندرعباس -> رشت

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 13:30

اتوکار: اتوبوس دورسا- جدید

25 صندلی خالی

1,700,000 ریال

شرکت عدل بندرعباس

بندرعباس -> رشت

شهرهای بین راهی

بندرانزلی, لنگرود, کرج, تهران

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 13:30

اتوکار: درسا مجهز به مانیتور وشارژر اختصاصی هر صندلی

7 صندلی خالی

1,600,000 ریال

شرکت عدل بندرعباس

بندرعباس -> رشت

شهرهای بین راهی

بندرانزلی, لنگرود, کرج, تهران

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 13:30

اتوکار: درسا مجهز به مانیتور وشارژر اختصاصی هر صندلی

7 صندلی خالی

1,600,000 ریال

شماره 2 پیک معتمد بندرعباس

بندرعباس -> رشت

شهرهای بین راهی

کرج, تهران, بندرانزلی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 13:30

اتوکار: درسا مجهز به مانیتور وشارژر اختصاصی هر صندلی

20 صندلی خالی

1,600,000 ریال

عدل بندرعباس پایانه شهرداری

ترمینال شهرداری بندرعباس -> رشت

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 14:00

اتوکار: اتوبوس درسا مونیتوردار

6 صندلی خالی

1,750,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت