قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال بندرعباس

همسفرچابکسواران بندرعباس

بندرعباس -> بوشهر

شهرهای بین راهی

بندرکنگان, عسلويه, پارسیان

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 15:00

اتوکار: سوپر کلاسیک

29 صندلی خالی

800,000 ریال

همسفرچابکسواران بندرعباس

بندرعباس -> بوشهر

شهرهای بین راهی

بندرکنگان, عسلويه, پارسیان, بندربوشهر

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 16:30

اتوکار: وی ای پی-اسکانیا-مارال

8 صندلی خالی

800,000 ریال

همسفرچابکسواران بندرعباس

بندرعباس -> بوشهر

شهرهای بین راهی

بندرکنگان, عسلويه, پارسیان, بندربوشهر

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 16:30

اتوکار: وی ای پی-اسکانیا-مارال

8 صندلی خالی

900,000 ریال

شماره یک بندرعباس

بندرعباس -> بوشهر

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 16:30

اتوکار: اسکانیا

0 صندلی خالی

500,000 ریال

رویال سفر بندرعباس پایانه شهرداری

ترمینال شهرداری بندرعباس -> بوشهر

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 18:00

اتوکار: اتوبوس بی 9 .وی .آی. پی

0 صندلی خالی

936,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت