قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال زنجان

شرکت سيروسفر زنجان

زنجان -> تهران

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/05/13 ساعت 23:55

اتوکار: وی آی پی ۲۵ نفره

15 صندلی خالی

480,000 ریال

شرکت همسفرمهر زنجان

زنجان -> تهران

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/05/13 ساعت 23:55

اتوکار: اسكانيا(v.i.p)
داخل ترمینال

24 صندلی خالی

480,000 ریال

شرکت شماره 8 لوان نور زنجان

زنجان -> تهران

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/05/13 ساعت 23:55

اتوکار: وی ای پی

23 صندلی خالی

480,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت