قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال زنجان

شرکت سيروسفر زنجان

زنجان -> تهران

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/03/13 ساعت 10:40

اتوکار: وی آی پی ۲۵ نفره

10 صندلی خالی

480,000 ریال

شرکت شماره 8 لوان نور زنجان

زنجان -> تهران

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/03/13 ساعت 11:00

اتوکار: وی ای پی

23 صندلی خالی

480,000 ریال

شرکت شماره 8 لوان نور زنجان

زنجان -> تهران

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/03/13 ساعت 11:10

اتوکار: وی ای پی

22 صندلی خالی

480,000 ریال

شرکت سيروسفر زنجان

زنجان -> تهران

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/03/13 ساعت 11:20

اتوکار: وی آی پی ۲۵ نفره

10 صندلی خالی

480,000 ریال

شرکت همسفرمهر زنجان

زنجان -> تهران

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/03/13 ساعت 11:40

اتوکار: ( MAN (V.I.P
داخل ترمینال

25 صندلی خالی

480,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت