قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال زنجان

شرکت شماره 8 لوان نور زنجان

زنجان -> تهران

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/11/03 ساعت 01:00

اتوکار: وی ای پی

20 صندلی خالی

350,000 ریال

شرکت شماره 8 لوان نور زنجان

زنجان -> تهران

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/11/03 ساعت 01:30

اتوکار: وی ای پی

25 صندلی خالی

350,000 ریال

شرکت سيروسفر زنجان

زنجان -> تهران

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/11/03 ساعت 02:00

اتوکار: وی آی پی ۲۵ نفره

15 صندلی خالی

350,000 ریال

شرکت همسفرمهر زنجان

زنجان -> تهران

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/11/03 ساعت 02:00

اتوکار: ( MAN (V.I.P
داخل ترمینال

20 صندلی خالی

350,000 ریال

شرکت شماره 8 لوان نور زنجان

زنجان -> تهران

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/11/03 ساعت 02:00

اتوکار: وی ای پی

21 صندلی خالی

350,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت