قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال زنجان

شرکت سيروسفر زنجان

زنجان -> تبریز

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 09:00

اتوکار: اسکانیا

13 صندلی خالی

210,000 ریال

شرکت سيروسفر زنجان

زنجان -> تبریز

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 11:00

اتوکار: وی آی پی ۲۵ نفره

5 صندلی خالی

350,000 ریال

شرکت همسفرمهر زنجان

زنجان -> تبریز

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 11:00

اتوکار: اسكانيا(v.i.p)
داخل ترمینال

11 صندلی خالی

350,000 ریال

شرکت شماره 8 لوان نور زنجان

زنجان -> ارومیه

شهرهای بین راهی

تبریز

یکشنبه

1398/12/04 ساعت 13:00

اتوکار: وی آی پی ۲۹ نفره

14 صندلی خالی

350,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت