قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس تهران و تخفیف در ترمینال کرمانشاه

آسیا سفر کرمانشاه

ترمینال شهید کاویانی کرمانشاه -> تهران آزادی (پایانه غرب) ساوه تهران

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 09:30

اتوکار: اتوبوس مان وی0ای 0پی

0 صندلی خالی

1,000,000 ریال

950,000 ریال
آسیا سفر کرمانشاه

ترمینال شهید کاویانی کرمانشاه -> تهران آزادی (پایانه غرب) ساوه تهران

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 12:30

اتوکار: اتوبوس مان وی0ای 0پی

0 صندلی خالی

1,000,000 ریال

950,000 ریال
آسیا سفر کرمانشاه

ترمینال شهید کاویانی کرمانشاه -> تهران آزادی (پایانه غرب) ساوه تهران

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 19:30

اتوکار: اتوبوس وی ای پی بی 9 تخت شو

0 صندلی خالی

1,000,000 ریال

950,000 ریال

      تاریخ حرکت