قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس ارومیه و تخفیف در ترمینال سنندج

تعاونی 15 سنندج (بیتا باستان)

سنندج -> اروميه

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/11/06 ساعت 21:30

اتوکار: مارال تخت شو 25 نفره

25 نفره، 20 صندلی خالی

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت