قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال بانه

تعاونی 5 بانه (هژیر)

بانه -> تهران

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/11/06 ساعت 10:30

اتوکار: اسکانیا مارال تک صندلی

25 نفره، 16 صندلی خالی

600000 ریال

تعاونی 5 بانه (هژیر)

بانه -> تهران

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/11/06 ساعت 19:30

اتوکار: اسکانیا مارال تک صندلی

25 نفره، 19 صندلی خالی

600000 ریال

تعاونی 5 بانه (هژیر)

بانه -> تهران

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1398/11/06 ساعت 21:30

اتوکار: اسکانیا مارال تک صندلی

25 نفره، 18 صندلی خالی

600000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت