قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس بانه به تهران

تعاونی 5 بانه (هژیر)

بانه -> تهران

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/09/21 ساعت 10:30

اتوکار: اسکانیا مارال تک صندلی

25 نفره، 11 صندلی خالی

600000 ریال

تعاونی 5 بانه (هژیر)

بانه -> تهران

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/09/21 ساعت 19:30

اتوکار: اسکانیا مارال تک صندلی

25 نفره، 24 صندلی خالی

600000 ریال

تعاونی 5 بانه (هژیر)

بانه -> تهران

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/09/21 ساعت 21:30

اتوکار: اسکانیا مارال تک صندلی

25 نفره، 20 صندلی خالی

600000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت