قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس همدان به تهران

عصرایران الوند همدان

همدان -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 17:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
مانیتوراختصاصی واینترنت رایگان-رزرو 09186111490

16 صندلی خالی

390,000 ریال

سپهر آسیا همدان

همدان -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 18:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
اتوبان ساوه ـ آزادی (مارال)جدیدترین اتوبوس سال

23 صندلی خالی

390,000 ریال

رویال سفر همدان

ترمینال بزرگ همدان -> تهران بيهقي

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 18:00

اتوکار: 25 نفره (VIP)

8 صندلی خالی

400,000 ریال

سیروسفر همدان

ترمینال بزرگ همدان -> تهران بيهقي

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 18:00

اتوکار: 25 نفره (VIP)

8 صندلی خالی

400,000 ریال

پیک معتمد همدان

همدان -> پایانه جنوب

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 18:15

اتوکار: Scania VIP 2+1

24 صندلی خالی

351,000 ریال

351,000 ریال
عصرایران الوند همدان

همدان -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 18:30

اتوکار: Scania Dorsa VIP 2+1
مانیتوراختصاصی واینترنت رایگان -رزرو 09182118636

24 صندلی خالی

390,000 ریال

شرکت مسافربری شماره یک همدان

همدان -> پایانه جنوب(تهران)

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 18:30

اتوکار: مارال وی آی پی مانیتور دار

23 صندلی خالی

390,000 ریال

351,000 ریال
سپهر آسیا همدان

همدان -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 19:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
اتوبان ساوه ـ آزادی (مارال)جدیدترین اتوبوس سال

20 صندلی خالی

390,000 ریال

رویال سفر همدان

ترمینال بزرگ همدان -> تهران بيهقي

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 19:00

اتوکار: مارالVIPبا مانيتور شخصي

8 صندلی خالی

400,000 ریال

سیروسفر همدان

ترمینال بزرگ همدان -> تهران بيهقي

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 19:00

اتوکار: مارالVIPبا مانيتور شخصي

12 صندلی خالی

400,000 ریال

عصرایران الوند همدان

همدان -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 19:30

اتوکار: Volvo B9R VIP 2+1
ازآزادراه ساوه آزادی25نفره با اینترنت رایگان

23 صندلی خالی

390,000 ریال

عصرایران الوند همدان

همدان -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 20:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
ازآزادراه ساوه آزادی

21 صندلی خالی

390,000 ریال

عصرایران الوند همدان

همدان -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 20:30

اتوکار: Volvo VIP 2+1
ازآزادراه ساوه آزادی

23 صندلی خالی

390,000 ریال

سپهر آسیا همدان

همدان -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:30

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
اتوبان ساوه ـ آزادی ( اینترنت رایگان )

23 صندلی خالی

390,000 ریال

پیک معتمد همدان

همدان -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 22:30

اتوکار: Scania VIP 2+1

17 صندلی خالی

390,000 ریال

شرکت مسافربری شماره یک همدان

همدان -> پایانه جنوب(تهران)

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:55

اتوکار: مارال وی آی پی مانیتور دار
مجهز به مانیتور اختصاصی و استراحت تا 6 صبح

25 صندلی خالی

390,000 ریال

351,000 ریال
سپهر آسیا همدان

همدان -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:59

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
اتوبان ساوه-آزادی(اینترنت رایگان-استراحت6صبح)

22 صندلی خالی

390,000 ریال

پیک معتمد همدان

همدان -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:59

اتوکار: Scania VIP 2+1

25 صندلی خالی

390,000 ریال

عصرایران الوند همدان

همدان -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:59

اتوکار: Volvo VIP 2+1
ازآزادراه ساوه آزادی

25 صندلی خالی

390,000 ریال

رویال سفر همدان

ترمینال بزرگ همدان -> تهران بيهقي

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:59

اتوکار: مارالVIPبا مانيتور شخصي

9 صندلی خالی

400,000 ریال

سیروسفر همدان

ترمینال بزرگ همدان -> تهران بيهقي

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/01/29 ساعت 23:59

اتوکار: مارالVIPبا مانيتور شخصي

8 صندلی خالی

400,000 ریال