قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال همدان

سپهر آسیا همدان

همدان -> پایانه غرب

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/11/04 ساعت 06:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
آزادی« مجهز به مانیتور اختصاصی و اینترنت رایگان»

15 صندلی خالی

450,000 ریال

427,500 ریال
عصرایران الوند همدان

همدان -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/11/04 ساعت 06:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
مجهزبه مانیتوراختصاصی واینترنت رایگان09123656920

24 صندلی خالی

450,000 ریال

عصرایران الوند همدان

همدان -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/11/04 ساعت 07:00

اتوکار: Scania Dorsa VIP 2+1
مانیتوراختصاصی واینترنت رایگان-رزرو09182091142

25 صندلی خالی

450,000 ریال

سپهر آسیا همدان

همدان -> پایانه غرب

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/11/04 ساعت 07:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
آزادی« مجهز به مانیتور اختصاصی و اینترنت رایگان»

25 صندلی خالی

450,000 ریال

405,000 ریال
سپهر آسیا همدان

همدان -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

جمعه

1398/11/04 ساعت 07:30

اتوکار: Scania classicus 2+1
اتوبان قزوین -کرج آزادی

0 صندلی خالی

400,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت