قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال همدان

عصرایران الوند همدان

همدان -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/01/13 ساعت 04:15

اتوکار: Scania Dorsa VIP 2+1
اتوبوس درسا مجهزبه مانیتوراختصاصی واینترنت رایگان

0 صندلی خالی

550,000 ریال

سپهر آسیا همدان

همدان -> پایانه غرب

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/01/13 ساعت 04:15

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
مجهزبه مانیتوراختصاصی (اینترنت رایگان

0 صندلی خالی

550,000 ریال

495,000 ریال
سپهر آسیا همدان

همدان -> پایانه غرب

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/01/13 ساعت 05:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
مجهزبه مانیتوراختصاصی (اینترنت رایگان

0 صندلی خالی

550,000 ریال

495,000 ریال
عصرایران الوند همدان

همدان -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/01/13 ساعت 05:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
مانیتوراختصاصی واینترنت رایگان-رزرو 09186111490

0 صندلی خالی

550,000 ریال

سپهر آسیا همدان

همدان -> پایانه غرب

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

چهارشنبه

1399/01/13 ساعت 06:00

اتوکار: Scania Maral VIP 2+1
مجهزبه مانیتوراختصاصی (اینترنت رایگان

0 صندلی خالی

550,000 ریال

495,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت