شرکت مسافربری شماره یک همدان

همدان -> پایانه جنوب(تهران)

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 10:00

اتوکار: مارال تکصندلی

23 صندلی خالی

390,000 ریال

351,000 ریال
شرکت مسافربری شماره یک همدان

همدان -> پایانه جنوب(تهران)

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 11:20

اتوکار: مارال وی آی پی مانیتور دار
از مسیر آزاد راه ساوه

22 صندلی خالی

450,000 ریال

405,000 ریال
شرکت مسافربری شماره یک همدان

همدان -> پایانه جنوب(تهران)

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 14:00

اتوکار: مارال وی آی پی تخت شو
از مسیر آزادراه ساوه

24 صندلی خالی

450,000 ریال

405,000 ریال
شرکت مسافربری شماره یک همدان

همدان -> پایانه جنوب(تهران)

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 15:20

اتوکار: مارال وی آی پی تخت شو
از مسیر آزادراه ساوه

24 صندلی خالی

450,000 ریال

405,000 ریال
شرکت مسافربری شماره یک همدان

همدان -> پایانه جنوب(تهران)

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1398/12/05 ساعت 16:40

اتوکار: مارال وی آی پی مانیتور دار
از مسیر آزادراه ساوه

25 صندلی خالی

450,000 ریال

405,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت