قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال همدان

عصرایران الوند همدان

همدان -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

کرج

جمعه

1399/07/11 ساعت 08:30

اتوکار: Scania VIP 2+1
آزاد راه ساوه آزادی/برگشت به کرج09188180197

20 صندلی خالی

550,000 ریال

سپهر آسیا همدان

همدان -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

کرج

جمعه

1399/07/11 ساعت 09:15

اتوکار: Scania classicus 2+1
اتوبان قزوین -کرج آزادی

21 صندلی خالی

480,000 ریال

ترابر بی تا شعبه همدان

همدان -> کرج

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/07/11 ساعت 14:30

اتوکار: Scania classicus 2+1

0 صندلی خالی

470,000 ریال

عصرایران الوند همدان

همدان -> پایانه غرب

شهرهای بین راهی

کرج

جمعه

1399/07/11 ساعت 14:30

اتوکار: Scania classicus 2+1
اتوبان ساوه به تهران /برگشت به کرج-رزرو09182761244

21 صندلی خالی

470,000 ریال

همسفر چابکسواران همدان

همدان -> کرج

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/07/11 ساعت 15:15

اتوکار: Scania VIP 2+1
ازاتوبان :قزوین-کرج-ترمینال شهیدکلانتری (مجهزبه شارژراختصاصی وپک بهداشتی)

4 صندلی خالی

550,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت