قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس کرج و تخفیف در ترمینال تویسرکان

تعاونی 15 تویسرکان

تویسرکان -> کرج

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/11/03 ساعت 08:30

اتوکار: classicus 2+2

10 صندلی خالی

540,000 ریال

تعاونی 15 تویسرکان

تویسرکان -> کرج

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/11/03 ساعت 13:45

اتوکار: VIP 2+1

6 صندلی خالی

700,000 ریال

تعاونی 15 تویسرکان

تویسرکان -> کرج

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/11/03 ساعت 23:15

اتوکار: VIP 2+1

20 صندلی خالی

700,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت