قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال تویسرکان

تعاونی 15 ترابر بی تا

تویسرکان -> کرج

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/07/11 ساعت 08:30

اتوکار: VIP 2+1

0 صندلی خالی

500,000 ریال

تعاونی 15 ترابر بی تا

تویسرکان -> کرج

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/07/11 ساعت 13:45

اتوکار: classicus 2+2

27 صندلی خالی

400,000 ریال

تعاونی 15 ترابر بی تا

تویسرکان -> کرج

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/07/11 ساعت 23:15

اتوکار: VIP 2+1

22 صندلی خالی

500,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت