شرکث مسافربری لوان نورشهرکرد

شهرکرد -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

قم, تهران

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 07:30

اتوکار: اسکانیا تک صندلی (پذیرایی میوه و شارژراختصاصی)
تلفن رزرو--> ۳۲۲۷۲۱۲۰ و ۳۲۲۷۲۱۱۵

32 صندلی خالی

450,000 ریال

شرکث مسافربری لوان نورشهرکرد

شهرکرد -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

قم, تهران

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 08:30

اتوکار: مارال کلاسیک (تک صندلی)
تلفن رزرو--> ۳۲۲۷۲۱۲۰ و ۳۲۲۷۲۱۱۵

32 صندلی خالی

450,000 ریال

ايرانپيما تعاونى 1 شهرکرد

شهرکرد -> پایانه جنوب تهران

شهرهای بین راهی

قم

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 09:00

اتوکار: مارال VIP همراه باپذیرایی

25 صندلی خالی

570,000 ریال

ايرانپيما تعاونى 1 شهرکرد

شهرکرد -> پایانه جنوب تهران

شهرهای بین راهی

قم

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 09:00

اتوکار: مارال VIP همراه باپذیرایی

25 صندلی خالی

550,000 ریال

شرکت رویال سفر شهرکرد

شهرکرد -> کرج

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب(تهران), قم, پایانه غرب(تهران)

چهارشنبه

1398/12/07 ساعت 09:00

اتوکار: درسا VIP مانیتوردار

0 صندلی خالی

570,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت