ايرانپيما تعاونى 1 شهرکرد

شهرکرد -> پایانه بیهقی تهران

شهرهای بین راهی

قم, پایانه جنوب تهران

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 23:00

اتوکار: درسا وی ای پی مانیتور اختصاصی
undefined

14 صندلی خالی

660,000 ریال

ايرانپيما تعاونى 1 شهرکرد

شهرکرد -> پایانه بیهقی تهران

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب تهران, قم

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 23:00

اتوکار: درسا وی ای پی مانیتور اختصاصی
undefined

14 صندلی خالی

660,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران شهرکرد

شهرکرد -> پایانه بیهقی تهران

شهرهای بین راهی

قم, تهران, پایانه جنوب تهران

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 23:00

اتوکار: مـان (مـاهان ) VIP(با مانیتور شخصی) جنوب و ارژانتین پک بهداشتی (ماسک +دستکش)
برگشت ازهمسفرچابکسواران جنوب: 02155185430

13 صندلی خالی

650,000 ریال

شرکت همسفر چابکسواران شهرکرد

شهرکرد -> پایانه بیهقی تهران

شهرهای بین راهی

قم, پایانه جنوب تهران, تهران

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 23:00

اتوکار: مـان (مـاهان ) VIP(با مانیتور شخصی) جنوب و ارژانتین پک بهداشتی (ماسک +دستکش)
برگشت ازهمسفرچابکسواران جنوب: 02155185430

13 صندلی خالی

650,000 ریال

سیروسفر شهرکرد

شهرکرد -> پایانه بیهقی(تهران)

شهرهای بین راهی

قم, پایانه جنوب(تهران)

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 23:00

اتوکار: درساVIP مانیتور دار. جنوب وآرژانتین

15 صندلی خالی

650,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت