قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال بروجن

شرکت ایران پیما نمایندگی بروجن

بروجن -> اهواز

شهرهای بین راهی

ایذه

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 10:30

اتوکار: ** ( M A R A L ** ( V.I.P
تلفن رزرو 03834224757

11 صندلی خالی

600,000 ریال

آسیا سفر بروجن

ترمینال بروجن -> اهواز

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 11:00

اتوکار: اتوبوس MARAL

8 صندلی خالی

600,000 ریال

همسفر چابکسواران بروجن

بروجن -> اهواز

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 11:00

اتوکار: اسکانیا VIP

4 صندلی خالی

600,000 ریال

همسفر چابکسواران بروجن

بروجن -> اهواز

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 12:30

اتوکار: SCANIA

8 صندلی خالی

450,000 ریال

شرکت ایران پیما نمایندگی بروجن

بروجن -> اهواز

شهرهای بین راهی

ایذه

سه شنبه

1398/11/29 ساعت 12:30

اتوکار: M A R A L

22 صندلی خالی

450,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت