قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال بروجن

همسفر چابکسواران بروجن

بروجن -> اهواز

شهرهای بین راهی

ایذه

جمعه

1399/07/04 ساعت 11:00

اتوکار: اسکانیا VIP

4 صندلی خالی

700,000 ریال

شرکت ایران پیما نمایندگی بروجن

بروجن -> اهواز

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/07/04 ساعت 11:00

اتوکار: صندلی تخت شو 25 نفره maral vize vip

8 صندلی خالی

750,000 ریال

شرکت ایران پیما نمایندگی بروجن

بروجن -> اهواز

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/07/04 ساعت 12:15

اتوکار: maral 44 صندلی ویژه

16 صندلی خالی

550,000 ریال

همسفر چابکسواران بروجن

بروجن -> اهواز

شهرهای بین راهی

جمعه

1399/07/04 ساعت 12:30

اتوکار: SCANIA

8 صندلی خالی

550,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت