قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال خرم آباد

شرکت گیتی پیما خرم آباد

خرم آباد (لرستان ) -> پایانه جنوب تهران

%25 تخفیف

شهرهای بین راهی

تهران, اراک, قم

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 07:58

اتوکار: VIP مانیتوردار
گیتی پیماخرم آبادسکو5و6تلفن06633301800

16 صندلی خالی

510,000 ریال

382,500 ریال
شرکت شماره 1 خرم آباد

خرم آباد (لرستان ) -> پایانه جنوب تهران

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

اراک, قم

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 08:00

اتوکار: scania
محل سوار شدن ترمینال شرق

20 صندلی خالی

350,000 ریال

315,000 ریال
شرکت عدل خرم آباد تعاونی7

خرم آباد (لرستان ) -> پایانه جنوب تهران

شهرهای بین راهی

اراک, قم

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 08:00

اتوکار: اسکانیا-۴۴
خرم آباد - ترمینال شرق

20 صندلی خالی

350,000 ریال

شرکت شماره 15خرم آباد ترابر بی تا

خرم آباد (لرستان ) -> پایانه جنوب تهران

شهرهای بین راهی

اراک, قم

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 08:00

اتوکار: vip/مانیتوردار/اینترنت رایگان
خرم آباد - ترمینال شرق

8 صندلی خالی

515,000 ریال

شرکت گیتی پیما خرم آباد

خرم آباد (لرستان ) -> کرج

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب تهران, قم

سه شنبه

1399/07/08 ساعت 09:14

اتوکار: اسکانیا(مارال)
گیتی پیماخرم آبادسکو5و6تلفن06633301800

14 صندلی خالی

350,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت