قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس قم و تخفیف در ترمینال خرم آباد

شرکت عدل خرم آباد تعاونی7

خرم آباد (لرستان ) -> شهریار

شهرهای بین راهی

کرج, پایانه جنوب تهران, پایانه جنوب تهران, قم

دوشنبه

1399/10/29 ساعت 22:00

اتوکار: اسکانیا-۴۴ با طرح فاصله گذاری ۲۲ نفر
خرم آباد - ترمینال شرق

3 صندلی خالی

440,000 ریال

شرکت شماره 15خرم آباد ترابر بی تا

خرم آباد (لرستان ) -> کرج

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب تهران, قم

دوشنبه

1399/10/29 ساعت 22:00

اتوکار: اسکانیا ۴۴ نفره ویژه
خرم آباد - ترمینال شرق

0 صندلی خالی

440,000 ریال

شرکت پیک صبا خرم آباد

خرم آباد -> کرج

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب(تهران), قم

دوشنبه

1399/10/29 ساعت 22:00

اتوکار: اسکانیا-مارال ۴۴نفره

0 صندلی خالی

440,000 ریال

      تاریخ حرکت