قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال خرم آباد

شرکت گیتی پیما خرم آباد

خرم آباد (لرستان ) -> کرج

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب(تهران), تهران, قم

پنج شنبه

1399/04/12 ساعت 21:45

اتوکار: اسکانیا(مارال)
گیتی پیماخرم آبادسکو5و6تلفن06633301800

20 صندلی خالی

350,000 ریال

280,000 ریال
سير و سفر

خرم آباد -> کرج

%30 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم

پنج شنبه

1399/04/12 ساعت 22:00

اتوکار: مان 26 نفره VIP
رزو بليت 09161612070

25 صندلی خالی

515,000 ریال

360,500 ریال
شرکت عدل خرم آباد تعاونی7

خرم آباد (لرستان ) -> شهریار

%20 تخفیف

شهرهای بین راهی

کرج, پایانه جنوب تهران, پایانه جنوب تهران, قم

پنج شنبه

1399/04/12 ساعت 22:00

اتوکار: اسکانیا-۴۴
خرم آباد - ترمینال شرق

16 صندلی خالی

350,000 ریال

280,000 ریال
شرکت شماره 15خرم آباد ترابر بی تا

خرم آباد (لرستان ) -> کرج

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب تهران, قم

پنج شنبه

1399/04/12 ساعت 22:00

اتوکار: اسکانیا ۴۴ نفره ویژه
خرم آباد - ترمینال شرق

23 صندلی خالی

350,000 ریال

شرکت پیک صبا خرم آباد

خرم آباد -> کرج

شهرهای بین راهی

اراک, پایانه جنوب(تهران), قم

پنج شنبه

1399/04/12 ساعت 22:00

اتوکار: اسکانیا-مارال ۴۴نفره

12 صندلی خالی

350,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت