قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال خرم آباد

شرکت گیتی پیما خرم آباد

خرم آباد (لرستان ) -> پایانه کاوه (اصفهان )

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

اصفهان, الیگودرز

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 08:30

اتوکار: اسکانیا(مارال)
گیتی پیماخرم آبادسکو5و6

3 صندلی خالی

180,000 ریال

162,000 ریال
شرکت پیک صبا خرم آباد

خرم آباد -> اصفهان

شهرهای بین راهی

الیگودرز

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 08:30

اتوکار: اسکانیا-مارال ۴۴نفره

8 صندلی خالی

200,000 ریال

شرکت شماره 1 خرم آباد

خرم آباد (لرستان ) -> اصفهان

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

پایانه صفه (اصفهان ), دامنه, الیگودرز

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 23:00

اتوکار: Volvo B9
محل سوار شدن ترمینال شرق

33 صندلی خالی

180,000 ریال

162,000 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت