قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال الیگودرز

شرکت ایمن سفر ایرانیان اليگودرز

الیگودرز -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/11/03 ساعت 08:30

اتوکار: اسکانیا

44 صندلی خالی

290,000 ریال

پیک صبا الیگودرز

الیگودرز -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/11/03 ساعت 09:30

اتوکار: مارال

18 صندلی خالی

400,000 ریال

شماره یازده آریا سفر آسیا الیگودرز

الیگودرز -> قرچك

شهرهای بین راهی

قم, پایانه جنوب(تهران)

پنج شنبه

1398/11/03 ساعت 10:30

اتوکار: اسکانیا

38 صندلی خالی

290,000 ریال

شرکت ایمن سفر ایرانیان اليگودرز

الیگودرز -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/11/03 ساعت 11:30

اتوکار: ولو بی۹

40 صندلی خالی

290,000 ریال

پیک صبا الیگودرز

الیگودرز -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

پنج شنبه

1398/11/03 ساعت 14:00

اتوکار: وی آی پی ۳۲نفره

26 صندلی خالی

350,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت