قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال الیگودرز

پیک صبا الیگودرز

الیگودرز -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/06/31 ساعت 09:30

اتوکار: اسکانیا

37 صندلی خالی

350,000 ریال

شماره یازده آریا سفر آسیا الیگودرز

الیگودرز -> قرچك

شهرهای بین راهی

قم, پایانه جنوب(تهران)

دوشنبه

1399/06/31 ساعت 10:30

اتوکار: اسکانیا

34 صندلی خالی

350,000 ریال

پیک صبا الیگودرز

الیگودرز -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/06/31 ساعت 14:30

اتوکار: مارال

14 صندلی خالی

575,000 ریال

شماره یازده آریا سفر آسیا الیگودرز

الیگودرز -> قرچك

شهرهای بین راهی

قم, پایانه جنوب(تهران)

دوشنبه

1399/06/31 ساعت 22:30

اتوکار: اسکانیا

41 صندلی خالی

350,000 ریال

شرکت ایمن سفر ایرانیان اليگودرز

الیگودرز -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/06/31 ساعت 23:55

اتوکار: وی آی پی

30 صندلی خالی

460,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت