قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال الیگودرز

پیک صبا الیگودرز

الیگودرز -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 14:30

اتوکار: مارال

16 صندلی خالی

575,000 ریال

شماره یازده آریا سفر آسیا الیگودرز

الیگودرز -> قرچك

شهرهای بین راهی

قم, پایانه جنوب(تهران)

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 22:30

اتوکار: اسکانیا

38 صندلی خالی

350,000 ریال

شرکت ایمن سفر ایرانیان اليگودرز

الیگودرز -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 23:00

اتوکار: اسکانیا

44 صندلی خالی

350,000 ریال

شرکت ایمن سفر ایرانیان اليگودرز

الیگودرز -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 23:30

اتوکار: اسکانیا

44 صندلی خالی

350,000 ریال

شرکت ایمن سفر ایرانیان اليگودرز

الیگودرز -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 23:55

اتوکار: وی آی پی

32 صندلی خالی

460,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت