قیمت ها و تخفیف ها و ساعت حرکت بلیط اتوبوس الیگودرز به تهران

شماره یازده آریا سفر آسیا الیگودرز

الیگودرز -> قرچك

شهرهای بین راهی

قم, پایانه جنوب(تهران)

سه شنبه

1398/09/19 ساعت 22:30

اتوکار: اسکانیا

30 صندلی خالی

290,000 ریال

شرکت ایمن سفر ایرانیان اليگودرز

الیگودرز -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/09/19 ساعت 23:00

اتوکار: اسکانیا

38 صندلی خالی

290,000 ریال

شرکت ایمن سفر ایرانیان اليگودرز

الیگودرز -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1398/09/19 ساعت 23:55

اتوکار: وی آی پی

13 صندلی خالی

350,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت