قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال الیگودرز

شرکت ایمن سفر ایرانیان اليگودرز

الیگودرز -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/01/16 ساعت 23:30

اتوکار: اسکانیا

39 صندلی خالی

350,000 ریال

شرکت ایمن سفر ایرانیان اليگودرز

الیگودرز -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/01/16 ساعت 23:55

اتوکار: وی آی پی

16 صندلی خالی

460,000 ریال

شرکت ایمن سفر ایرانیان اليگودرز

الیگودرز -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

شنبه

1399/01/16 ساعت 23:58

اتوکار: اسکانیا

19 صندلی خالی

350,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت