قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال الیگودرز

شماره یازده آریا سفر آسیا الیگودرز

الیگودرز -> پایانه کاوه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 10:00

اتوکار: ولوو۴۰نفره

31 صندلی خالی

210,000 ریال

شماره یازده آریا سفر آسیا الیگودرز

الیگودرز -> پایانه کاوه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 13:45

اتوکار: اسکانیا

41 صندلی خالی

210,000 ریال

شماره یازده آریا سفر آسیا الیگودرز

الیگودرز -> پایانه کاوه (اصفهان )

شهرهای بین راهی

دوشنبه

1399/04/23 ساعت 15:30

اتوکار: ولوو۴۰نفره

32 صندلی خالی

210,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت