قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال بروجرد

تعاونى 8 بروجرد

بروجرد -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

قم

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 23:30

اتوکار: اسکانیا

40 صندلی خالی

210,000 ریال

رويال سفر

ترمينال شرق بروجرد -> تهران

شهرهای بین راهی

قم

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 23:45

اتوکار: مارالVIPبا مانيتور شخصي

20 صندلی خالی

430,000 ریال

شرکت شماره يک ایران پیما بروجرد

بروجرد -> تهران

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب(تهران), قم

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 23:55

اتوکار: اسکانیاکلاسیک۳۲
ترمینال شرق

22 صندلی خالی

335,000 ریال

تعاونى 8 بروجرد

بروجرد -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

قم

یکشنبه

1399/04/22 ساعت 23:55

اتوکار: اسکانیا

44 صندلی خالی

210,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت