قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال بروجرد

ترابربی تا تی بی تی بروجرد

بروجرد -> پایانه جنوب (تهران )

شهرهای بین راهی

احمدآباد(تهران ), واوان, سعیدآباد (تهران ), تهرود, قم

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 22:30

اتوکار: اسکانیاvipمارال سه محور

26 صندلی خالی

430,000 ریال

شرکت شماره يک ایران پیما بروجرد

بروجرد -> کرج

شهرهای بین راهی

پایانه غرب(تهران), پایانه جنوب(تهران), قم

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 23:00

اتوکار: اسکانیامارال۳۲
ترمینال شرق

21 صندلی خالی

335,000 ریال

ترابربی تا تی بی تی بروجرد

بروجرد -> پایانه جنوب (تهران )

شهرهای بین راهی

احمدآباد(تهران ), واوان, سعیدآباد (تهران ), تهرود, قم

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 23:00

اتوکار: اسکانیامارال
ترمینال شهرداری بروجرد

42 صندلی خالی

250,000 ریال

تعاونى 8 بروجرد

بروجرد -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

قم

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 23:30

اتوکار: اسکانیا

44 صندلی خالی

350,000 ریال

رويال سفر

ترمينال شرق بروجرد -> تهران

%12 تخفیف

شهرهای بین راهی

قم

چهارشنبه

1399/07/09 ساعت 23:45

اتوکار: VIP 25 نفره مانيتور دار

14 صندلی خالی

430,000 ریال

378,400 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت