قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس قم و تخفیف در ترمینال بروجرد

ترابربی تا تی بی تی بروجرد

بروجرد -> پایانه جنوب (تهران )

شهرهای بین راهی

احمدآباد(تهران ), واوان, سعیدآباد (تهران ), تهرود, قم

شنبه

1399/10/27 ساعت 15:00

اتوکار: اسکانیاvipمارال سه محور

14 صندلی خالی

540,000 ریال

شرکت شماره يک ایران پیما بروجرد

بروجرد -> تهران

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب(تهران), قم

شنبه

1399/10/27 ساعت 16:00

اتوکار: تک صندلی
همراه با ماسک/دستکش/پدالکلی

29 صندلی خالی

420,000 ریال

ترابربی تا تی بی تی بروجرد

بروجرد -> پایانه جنوب (تهران )

شهرهای بین راهی

احمدآباد(تهران ), واوان, سعیدآباد (تهران ), تهرود, قم

شنبه

1399/10/27 ساعت 22:30

اتوکار: اسکانیاvipکلاسیک
ترمینال شهرداری بروجرد

22 صندلی خالی

420,000 ریال

      تاریخ حرکت