قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال بروجرد

تعاونى 8 بروجرد

بروجرد -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

کهریزک, واوان, احمدآباد(تهران ), قم

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 09:00

اتوکار: اسکانیا
undefined

38 صندلی خالی

210,000 ریال

رويال سفر

ترمينال شرق بروجرد -> تهران

شهرهای بین راهی

قم

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 09:30

اتوکار: مارال 25 نفره VIP

3 صندلی خالی

360,000 ریال

تعاونى 8 بروجرد

بروجرد -> پایانه جنوب(تهران)

شهرهای بین راهی

کهریزک, واوان, احمدآباد(تهران ), قم

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 10:00

اتوکار: اسکانیا
undefined

44 صندلی خالی

210,000 ریال

رويال سفر

ترمينال شرق بروجرد -> تهران

شهرهای بین راهی

قم

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 14:00

اتوکار: مارال 25 نفره VIP

15 صندلی خالی

360,000 ریال

سیروسفربروجرد

بروجرد -> پایانه بیهقی

شهرهای بین راهی

قم

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 14:00

اتوکار: VIP 2+1
مجهز به صندلیهای تخت شو

25 صندلی خالی

360,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت