قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال بروجرد

ترابربی تا تی بی تی بروجرد

بروجرد -> کرج

شهرهای بین راهی

شهریار

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 14:00

اتوکار: اسکانیامارال
ترمینال شهرداری بروجرد

18 صندلی خالی

370,000 ریال

شرکت شماره يک ایران پیما بروجرد

بروجرد -> کرج

شهرهای بین راهی

پایانه غرب(تهران), پایانه جنوب(تهران), قم

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 23:00

اتوکار: اسکانیاکلاسیک۳۲
ترمینال شرق

27 صندلی خالی

490,000 ریال

ترابربی تا تی بی تی بروجرد

بروجرد -> کرج

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب (تهران ), سعیدآباد (تهران )

یکشنبه

1399/04/15 ساعت 23:30

اتوکار: اسکانیامارال
ترمینال شهرداری بروجرد

40 صندلی خالی

370,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت