قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال بروجرد

شرکت شماره يک ایران پیما بروجرد

بروجرد -> کرج

شهرهای بین راهی

پایانه غرب(تهران), پایانه جنوب(تهران), قم

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 23:00

اتوکار: اسکانیامارال۳۲
ترمینال شرق

25 صندلی خالی

490,000 ریال

ترابربی تا تی بی تی بروجرد

بروجرد -> کرج

شهرهای بین راهی

پایانه جنوب (تهران ), سعیدآباد (تهران )

دوشنبه

1399/07/07 ساعت 23:30

اتوکار: اسکانیامارال
ترمینال شهرداری بروجرد

25 صندلی خالی

370,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت