قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس کرج و تخفیف در ترمینال بروجرد

شرکت شماره يک ایران پیما بروجرد

بروجرد -> کرج

%5 تخفیف

شهرهای بین راهی

پایانه غرب(تهران), پایانه جنوب(تهران), قم

چهارشنبه

1399/11/08 ساعت 23:00

اتوکار: تک صندلی
همراه با ماسک/دستکش/پدالکلی

15 صندلی خالی

610,000 ریال

579,500 ریال
رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت