قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس آبادان و تخفیف در ترمینال بروجرد

ترابربی تا تی بی تی بروجرد

بروجرد -> آبادان

شهرهای بین راهی

اهواز, اندیمشک, سیدعباس

چهارشنبه

1399/11/01 ساعت 19:00

اتوکار: اسکانیامارال
ترمینال شهرداری بروجرد

23 صندلی خالی

750,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت