قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال دامغان

شرکت پیک معتمد دامغان

دامغان -> تهران

شهرهای بین راهی

سمنان

سه شنبه

1399/03/13 ساعت 10:30

اتوکار: ســوپــرســالـن ویــژه اسـکـانیا
یعقوبی 09351316677

8 صندلی خالی

260,000 ریال

سفرسیرآریا دامغان

دامغان -> پایانه جنوب

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/03/13 ساعت 11:15

اتوکار: Scania classicus 2+2

30 صندلی خالی

260,000 ریال

234,000 ریال
شرکت پیک معتمد دامغان

دامغان -> تهران

شهرهای بین راهی

سمنان

سه شنبه

1399/03/13 ساعت 13:30

اتوکار: ســوپــرســالـن ویــژه اسـکـانیا
09351316677 یعقوبی

35 صندلی خالی

260,000 ریال

سفرسیرآریا دامغان

دامغان -> پایانه جنوب

%10 تخفیف

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/03/13 ساعت 14:15

اتوکار: Scania 2+2

28 صندلی خالی

260,000 ریال

234,000 ریال
شرکت پیک معتمد دامغان

دامغان -> تهران

شهرهای بین راهی

سه شنبه

1399/03/13 ساعت 15:00

اتوکار: ســوپــرســالـن ویــژه اسـکـانیا

34 صندلی خالی

260,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت