قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال دامغان

سفرسیرآریا دامغان

دامغان -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/08/11 ساعت 07:15

اتوکار: Scania 2+2

0 صندلی خالی

260,000 ریال

شرکت پیک معتمد دامغان

دامغان -> تهران

شهرهای بین راهی

سمنان

یکشنبه

1399/08/11 ساعت 08:30

اتوکار: سـوپــر سـالـن ولــوو بی ۹
09351316677 یعقوبی

36 صندلی خالی

260,000 ریال

سفرسیرآریا دامغان

دامغان -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/08/11 ساعت 09:15

اتوکار: Scania 2+2

0 صندلی خالی

260,000 ریال

شرکت پیک معتمد دامغان

دامغان -> تهران

شهرهای بین راهی

سمنان

یکشنبه

1399/08/11 ساعت 10:30

اتوکار: ســوپــرســالـن ویــژه اسـکـانیا
یعقوبی 09351316677

20 صندلی خالی

260,000 ریال

سفرسیرآریا دامغان

دامغان -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

یکشنبه

1399/08/11 ساعت 11:15

اتوکار: Scania classicus 2+2

33 صندلی خالی

260,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت