قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال دامغان

سفرسیرآریا دامغان

دامغان -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

سمنان

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 07:15

اتوکار: Scania 2+2
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع

40 صندلی خالی

120,000 ریال

شرکت پیک معتمد دامغان

دامغان -> تهران

شهرهای بین راهی

سمنان

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 08:30

اتوکار: سـوپــر سـالـن ولــوو بی ۹
09351316677 یعقوبی

0 صندلی خالی

125,000 ریال

سفرسیرآریا دامغان

دامغان -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

سمنان

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 09:15

اتوکار: Scania 2+2
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع

25 صندلی خالی

120,000 ریال

شرکت پیک معتمد دامغان

دامغان -> تهران

شهرهای بین راهی

سمنان

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 10:30

اتوکار: ســوپــرســالـن ویــژه اسـکـانیا
یعقوبی 09351316677

0 صندلی خالی

125,000 ریال

سفرسیرآریا دامغان

دامغان -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

سمنان

پنج شنبه

1399/04/19 ساعت 11:15

اتوکار: Scania 2+2
امکانات سرویس: پذیرایی / سیستم تهویه مطبوع

25 صندلی خالی

120,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت