قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال دامغان

سفرسیرآریا دامغان

دامغان -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

سمنان

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 09:15

اتوکار: Scania 2+2

0 صندلی خالی

100,000 ریال

شرکت پیک معتمد دامغان

دامغان -> تهران

شهرهای بین راهی

سمنان

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 10:15

اتوکار: ســوپــرســالـن ویــژه اسـکـانیا

7 صندلی خالی

105,000 ریال

سفرسیرآریا دامغان

دامغان -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

سمنان

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 11:15

اتوکار: Scania classicus 2+2

0 صندلی خالی

100,000 ریال

شرکت پیک معتمد دامغان

دامغان -> تهران

شهرهای بین راهی

سمنان

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 13:15

اتوکار: ســوپــرســالـن ویــژه اسـکـانیا

27 صندلی خالی

105,000 ریال

سفرسیرآریا دامغان

دامغان -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

سمنان

چهارشنبه

1398/11/30 ساعت 14:15

اتوکار: Scania 2+2

18 صندلی خالی

100,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت