قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس و تخفیف سرویس های ترمینال دامغان

سفرسیرآریا دامغان

دامغان -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

سمنان

پنج شنبه

1399/01/21 ساعت 07:15

اتوکار: Scania 2+2

0 صندلی خالی

100,000 ریال

سفرسیرآریا دامغان

دامغان -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

سمنان

پنج شنبه

1399/01/21 ساعت 09:15

اتوکار: Scania 2+2

0 صندلی خالی

100,000 ریال

سفرسیرآریا دامغان

دامغان -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

سمنان

پنج شنبه

1399/01/21 ساعت 11:15

اتوکار: Scania classicus 2+2

39 صندلی خالی

100,000 ریال

سفرسیرآریا دامغان

دامغان -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

سمنان

پنج شنبه

1399/01/21 ساعت 14:15

اتوکار: Scania 2+2

36 صندلی خالی

100,000 ریال

سفرسیرآریا دامغان

دامغان -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

سمنان

پنج شنبه

1399/01/21 ساعت 16:15

اتوکار: Scania 2+2

0 صندلی خالی

100,000 ریال

رزرو اتوبوس، مینی بوس و سواری دربستی

      تاریخ حرکت