قیمت خرید اینترنتی بلیط اتوبوس سمنان و تخفیف در ترمینال دامغان

سفرسیرآریا دامغان

دامغان -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

سمنان

یکشنبه

1399/11/05 ساعت 09:30

اتوکار: Scania classicus 2+2

0 صندلی خالی

150,000 ریال

سفرسیرآریا دامغان

دامغان -> پایانه جنوب

شهرهای بین راهی

سمنان

یکشنبه

1399/11/05 ساعت 11:15

اتوکار: Scania classicus 2+2

25 صندلی خالی

150,000 ریال

شرکت پیک معتمد دامغان

دامغان -> تهران

شهرهای بین راهی

سمنان

یکشنبه

1399/11/05 ساعت 13:30

اتوکار: ســوپــرســالـن ویــژه اسـکـانیا
09351316677 یعقوبی

14 صندلی خالی

160,000 ریال

      تاریخ حرکت